Matteus 8
NB

Matteus 8

8
Jesus helbreder en spedalsk
1Da han gikk ned fra fjellet, fulgte mye folk ham. 2Og se, en spedalsk kom og falt ned for ham og sa: Herre! om du vil, så kan du gjøre meg ren. #Mark 1:40 ff. Luk 5:12 ff. 3Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: Jeg vil, bli ren! Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. 4Og Jesus sa til ham: Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det offeret som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem. #9:30. 3Mos 14:2 ff. Mark 1:44.
Den romerske høvedsmannen og hans tro
5Da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham, ba ham #Luk 7:1 ff. Joh 4:46 ff.
6og sa: Herre, tjeneren min ligger verkbrudden hjemme og har store smerter. 7Jesus sier til ham: Jeg skal komme og helbrede ham. 8Men høvedsmannen svarte og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare et ord, så blir gutten frisk. 9For jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem: Gå! så går han, og til en annen: Kom! så kommer han, og til min tjener: Gjør dette! så gjør han det. 10Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: Sannelig sier jeg dere: Ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro! #15:28. Luk 18:8. 11Men det sier jeg dere: Mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himlenes rike, #Jes 2:2 ff. 60:3 ff. Sal 107:3. Luk 13:28 ff. 12men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. #13:42,50. 22:13. 24:51. 25:30. 13Og Jesus sa til høvedsmannen: Gå hjem, det skal skje deg som du har trodd! Og tjeneren ble helbredet i samme stund. #9:29. 15:28.
Jesus helbreder Peters svigermor
14Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. #Mark 1:29 ff. Luk 4:38 ff.
15Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. 16Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han,
17for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. #Jes 53:4. Joh 1:29. 1Pet 2:24.
Å følge etter Jesus
18Da Jesus så mye folk omkring seg, bød han disiplene å fare med ham over til den andre siden av sjøen. #Mark 4:35. Luk 8:22. 9:57 ff.
19Da kom en skriftlærd til ham og sa: Mester, jeg vil følge deg hvor du så går! 20Jesus sier til ham: Revene har huler, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. #Sal 84:4. 2Kor 8:9. 21Men en annen, en av disiplene hans, sa til ham: Herre, la meg først få gå bort og begrave min far. #1Kong 19:20. 22Men Jesus sa til ham: Følg du meg, og la de døde begrave sine døde. #Ef 2:5. 1Tim 5:6. Åp 3:1.
Jesus stiller stormen
23Så gikk han i båten, og disiplene fulgte ham. #Mark 4:35 ff. Luk 8:22 ff.
24Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han sov. 25Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa: Herre, frels oss! Vi går under! #14:30. 26Han svarte: Hvorfor er dere så redde, dere lite troende? Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikkstille. #Sal 65:8. 89:10. 106:9. 107:29. 27Mennene undret seg og sa: Hva er dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?
To besatte menn
28Da han var kommet over til den andre siden, til Gadarener-landet*, kom to besatte mot ham fra gravene. De var meget ville, så ingen kunne komme forbi på den veien. #Mark 5:1 ff. Luk 8:26 ff. *fra bynavnet Gadara.
29Og se, de skrek ut: Hva har vi med deg å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit for å pine oss før tiden? #1Kong 17:18. Mark 1:24. 2Pet 2:4. Jud 6. 30Nå gikk det en stor svineflokk og beitet et godt stykke fra dem. 31Og de onde åndene bønnfalt ham og sa: Dersom du driver oss ut, så send oss inn i svineflokken! 32Han sa til dem: Gå! Og de for ut av mennene og inn i svinene. Og se, hele flokken satte utfor stupet og ned i sjøen, og de omkom i vannet. 33Men gjeterne tok flukten og dro inn til byen. Der fortalte de alt sammen, og hva som var hendt med de besatte. 34Og se, hele byen kom ut for å møte Jesus, og da de så ham, bønnfalt de ham om å dra bort fra bygdene deres. #Apg 16:39.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.