Matteus 7
NB
7
Om å dømme andre
1Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! #Luk 6:37 ff. Rom 2:2 ff. 1Kor 4:5. Jak 4:11. 2For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. #Mark 4:24. 3Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? 4Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye? 5Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye! Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye. 6Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare tråkke dem ned med føttene sine, og snu seg mot dere og rive dere i stykker. #Ord 9:8. 23:9.
Oppmuntring til å be
7Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. #21:22. Jer 29:12 ff. Mark 11:24.#Luk 11:9 ff. Joh 14:13. 15:7. Jak 1:5. 1Joh 3:22. 5:14 ff.
8For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. 9Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! 12Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene. #5:17. 22:40. Luk 6:31. Rom 13:8 ff.
Den trange porten
13Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. #Sal 1:6. Luk 13:23 ff. Fil 3:18 ff.
14For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. #5Mos 30:15 ff. Apg 14:22.
Falske profeter, dårlig frukt
15Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver. #Rom 16:17. 2Tim 3:5. 1Joh 4:1.
16På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? #12:33. Gal 5:19-23. Jak 3:12. 17Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. #12:33. Luk 6:43. 1Joh 3:9. 18Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. 19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. #3:10. Luk 13:7. 20Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. 21Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. #Jes 29:13. Luk 6:46. 13:26 ff. Rom 2:13. Fil 2:13.#Tit 1:16. Jak 1:22 ff. 2:14 ff.
22Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? #1Kor 13:2. 23Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven! #25:12,41 ff. Luk 13:27.
Fjellgrunn eller sandgrunn
24Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. #Luk 6:47 ff. 8:21. Rom 2:13. Jak 1:22-25.
25Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. 26Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. 27Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. #Ord 10:25. Esek 13:10-15. 28Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. #13:53 ff. 22:33. Luk 4:32. 29For han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. #Mark 1:22. Joh 7:46.