Matteus 21
NB

Matteus 21

21
Jesus rir inn i Jerusalem
1Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted #Mark 11:1 ff. Luk 19:29 ff. Joh 12:12 ff. 2og sa til dem: Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. 3Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem. 4Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten: 5Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel - på trelldyrets fole. #11:29. Jes 62:11. Sak 9:9. 6Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. 7De hentet eselet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. 8Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. #2Kong 9:13. 9Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste! #23:39. Sal 118:25,26. 10Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette? 11Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. #2:23.#16:14. 21:46. Mark 6:15. Luk 7:16. 24:19. Joh 4:19.
Jesus renser templet
12Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, #Mark 11:15 ff. Luk 19:45 ff. Joh 2:13 ff.
13og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule! #Jes 56:7. Jer 7:11. 14I templet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. 15Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme. 16Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra småbarns og diebarns munn har du beredt deg lovprisning? #Sal 8:3. 17Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han.
Det ufruktbare fikentreet
18Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. #Mark 11:12 ff, 20 ff. 19Han fikk da se et fikentre like ved veien og gikk bort til det. Men han fant ikke noe på det uten bare blad. Da sier han til det: Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på deg! Og straks visnet fikentreet. #Jer 8:13. Jon 4:7. Luk 13:6 ff. 20Da disiplene så dette, undret de seg og sa: Hvordan gikk det til at fikentreet straks visnet? 21Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! - så skal det skje.#17:20. Luk 17:6. 22Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. #7:7,8.
Jesu fullmakt
23Da han var kommet inn i templet og lærte der, kom yppersteprestene og folkets eldste til ham og sa: Med hvilken myndighet gjør du dette? Og hvem har gitt deg en slik fullmakt? #Mark 11:27 ff.#Luk 20:1 ff. Joh 1:19 ff. 2:18. Apg 4:7.
24Men Jesus svarte og sa til dem: Jeg vil også spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken myndighet jeg har til å gjøre dette. 25Johannes’ dåp, hvor var den fra? fra himmelen eller fra mennesker? Men da tenkte de med seg selv og sa til hverandre: Sier vi: fra himmelen! - da vil han si til oss: Hvorfor trodde dere ham da ikke? #Joh 1:6,25,33. 26Men svarer vi: Fra mennesker! - da frykter vi for folket, siden alle holder Johannes for en profet. #11:9. 14:5. 27De svarte da Jesus og sa: Vi vet ikke! Og han sa til dem: Da sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet jeg gjør dette.
Lignelsen om de to sønnene
28Men hva mener dere: En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa: Sønn, gå i dag og arbeid i vingården! #Mark 10:45.
29Han svarte: Jeg vil ikke! Men senere angret han det og gikk. 30Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte: Ja, herre! - men han gikk ikke. 31Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer: Den første. Jesus sier til dem: Sannelig sier jeg dere: Tollere og horkvinner går før dere inn i Guds rike. #Luk 7:29,30,37-50. 32For Johannes kom til dere på rettferds vei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og horkvinner, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham. #Luk 3:12. Joh 7:48.
Vingårdsmennene
33Hør en annen lignelse: En husbond plantet en vingård og satte opp et gjerde omkring den, gravde ut en vinpresse i den og bygde et vakttårn. Så leide han den ut til noen vingårdsmenn og dro utenlands. #Jes 5:1 ff. Mark 12:1 ff. Luk 20:9 ff.
34Da det led mot frukttiden, sendte han tjenerne sine til vingårdsmennene for å ta imot den frukten han skulle ha. 35Men vingårdsmennene grep tjenerne hans - en slo de, en drepte de, en steinet de. #22:6. 36Han sendte da ut andre tjenere, flere enn de første, men de gjorde på samme måte med dem. 37Til slutt sendte han sønnen sin til dem, og sa: De vil nok vise aktelse for sønnen min! 38Men da vingårdsmennene så sønnen, sa de seg imellom: Dette er arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så kan vi overta arven hans! #Heb 1:2. 39Og de grep ham, kastet ham ut av vingården og slo ham i hjel. #Heb 13:12. 40Når nå vingårdens herre kommer, hva skal han da gjøre med disse vingårdsmennene? 41De sier til ham: Han skal brått ødelegge disse onde mennene, og vingården skal han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir ham frukten i rett tid. 42Da sa Jesus til dem: Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein. Av Herren er dette gjort, og underfullt er det i våre øyne. #Sal 118:22,23. Apg 4:11. 1Pet 2:4,6-8. 43Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. #8:11. Apg 13:46. Rom 11:11. 44Og den som faller på denne steinen, skal knuses. Men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv. #Dan 2:34. 45Da yppersteprestene og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. 46Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for det holdt ham for en profet. #v.11,26. Luk 7:16. Joh 7:40.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.