Matteus 20
NB

Matteus 20

20
Arbeiderne i vingården
1For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. 2Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. 3Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. 4Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. #Kol 4:1. 5Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan. 6Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen? 7De svarte ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården. 8Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren: Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første. #3Mos 19:13. 5Mos 24:14,15. 9De som var leid ved den ellevte time, kom da fram og fikk en denar hver. 10Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver. 11Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden 12og sa: Disse siste har bare arbeidet én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete! 13Men han svarte en av dem og sa: Venn, jeg gjør deg ingen urett! Ble du ikke enig med meg om en denar? 14Ta det som ditt er, og gå! Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. 15Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? #6:23. Mark 7:22. Rom 9:19 ff. 16Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt. #19:30. Mark 10:31.
Jesus forutsier sin død for tredje gang
17På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem: #Mark 10:32 ff. Luk 18:31 ff.
18Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden. #16:21. 17:22 ff. 19De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet. Og på den tredje dagen skal han reises opp.
Formaning til ydmykhet
20Så kom mor til Sebedeus-sønnene til ham med sønnene sine, og falt på kne for ham for å be ham om noe. #4:21. 10:2. Mark 10:35 ff.
21Han sa til henne: Hva vil du? Hun sa til ham: Si at disse to sønnene mine skal sitte hos deg i ditt rike, en ved din høyre side og en ved din venstre. 22Men Jesus svarte og sa: Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg må drikke? De sier til ham: Det kan vi. #26:39,42. Joh 18:11. 23Han sier til dem: Mitt beger skal dere nok drikke. Men å sitte ved min høyre og min venstre side, det står det ikke til meg å gi, men det er for dem som det er beredt for av min Far. 24Da de ti hørte dette, ble de harme på de to brødrene. 25Men Jesus kalte dem til seg og sa: Dere vet at fyrstene hersker over folkene sine, og stormennene deres har makt over dem. #Luk 22:25 ff. 26Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener, #23:11. Mark 9:35. Joh 13:14,15. 27og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell, #1Kor 9:19. 28likesom Menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. #1Kor 6:20.#Fil 2:5-7. 1Tim 2:6. Tit 2:14. 1Pet 1:18,19.
To blinde ved Jeriko
29Og da de dro ut fra Jeriko, fulgte mye folk etter ham. #9:27 ff. Mark 10:46 ff. Luk 18:35 ff. 30Og se, to blinde satt der ved veien. Da de fikk høre at Jesus dro forbi, ropte de og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over oss! #15:22.
31Folket truet dem og sa at de skulle tie, men de ropte bare høyere: Herre, miskunn deg over oss, du Davids sønn! 32Da stanset Jesus, og kalte dem til seg og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? 33De sa til ham: Herre, at øynene våre må bli åpnet! 34Jesus ble grepet av medynk og rørte ved øynene deres. Straks fikk de synet sitt igjen, og de fulgte ham.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.