Matteus 2
NB

Matteus 2

2
Vismennene fra Østerland
1Da Jesus var født i Betlehem i Judea, i kong Herodes’* dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. #Luk 2:1-7. *Herodes den store. 2De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham. #27:11. 4Mos 24:17.#Jer 23:5. 30:9. Sak 9:9. Luk 19:38. 23:38. Joh 1:49. 3Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. 4Han samlet alle yppersteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. 5De sa til ham: I Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten: #Mika 5:1. Joh 7:42. 6Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. 7Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg, og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. #v.16. 8Så sendte han dem til Betlehem og sa: Gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. 9Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. 10Og da de så stjernen, ble de over all måte glade. 11De gikk inn i huset, og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. #Sal 72:10,15. Jes 60:6.
12Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt.
Flukten til Egypt
13Da de var dratt bort, se, da viser en Herrens engel seg for Josef i en drøm og sier: Stå opp, ta barnet og dets mor med deg og flykt til Egypt! Bli der til jeg sier fra til deg. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. #1:20. 14Han sto da opp, tok barnet og dets mor om natten, og dro av sted til Egypt. 15Der ble han til Herodes var død, for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde talt ved profeten: Fra Egypt kalte jeg min sønn. #Hos 11:1.
Barnemordet i Betlehem
16Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. #v.7.
17Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier: 18En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke mer. #Jer 31:15.
Fra Egypt tilbake til Israel
19Men da Herodes var død, se, da viste en Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt,
20og sa: Stå opp, ta med deg barnet og dets mor og dra til Israels land. For de som ville barnet til livs, er døde. #2Mos 4:19. 21Og han sto opp, tok med seg barnet og dets mor, og kom til Israels land. 22Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm, dro han til områdene i Galilea. 23Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret*, for at det skulle bli oppfylt som var talt ved profetene, at han skulle kalles en nasareer. #Luk 1:26. 2:39,51.#*Se Jes 11:1. Hebr. «nezer» («skudd») er#ordstamme i bynavnet Nasaret. Ordene «skudd»#og «spire» er i GT navn på Messias.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.