Matteus 19

19
Ekteskap og skilsmisse
1Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på andre siden av Jordan. #Mark 10:1 ff. 2Og mye folk fulgte ham, og han helbredet dem der. 3Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa: Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?#5:31. Mark 10:2.
4Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, #1Mos 1:27. 5:2. 5og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? #1Mos 2:24. 1Kor 6:16. Ef 5:31. 6Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. 7De sa til ham: Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? #5:31. 5Mos 24:1-4. 8Han sa til dem: Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd.#5:32. Luk 16:18. 1Kor 7:10 ff. 10Disiplene sa til ham: Er mannens forhold til ektefellen slik, er det ikke godt å gifte seg!
11Men han sa til dem: Ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt. #1Kor 7:7,9,17. 12For det er gjeldinger som er født slik av mors liv. Og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatte det!
Jesus velsigner de små barna
13Så bar de små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene truet dem. #Mark 10:13 ff. Luk 18:15 ff.
14Da sa Jesus: La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til. #18:3. 15Og han la sine hender på dem, og dro så bort derfra.
Den rike unge mannen
16Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? #Mark 10:17 ff. Luk 18:18 ff.
17Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene! #Luk 10:26-28. 18Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! #2Mos 20:13-16. 5Mos 5:16-20. 19Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv! #2Mos 20:12. 3Mos 19:18. 20Den unge mannen sa da til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? 21Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! #6:19,20. Luk 12:33. 22Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom.
Faren ved å være rik
23Jesus sa til disiplene sine: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. #1Tim 6:9,10.
24Igjen sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. 25Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? 26Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. #1Mos 18:14. Job 42:2. Sak 8:6. Luk 1:37. 27Da tok Peter til orde og sa til ham: Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? #4:20.
28Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I gjenfødelsen - når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone - da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. #25:31.#Dan 7:9 ff. Luk 22:29,30. 1Kor 6:2. Åp 3:21. 20:4. 29Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefoll igjen, og arve evig liv! #6:33. 30Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første! #20:16. Luk 13:30.

Markert nå:

Matteus 19: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring