Matteus 11

11
Jesus vitner om seg selv for døperens disipler
1Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskriftene, da dro han derfra for å lære og forkynne i byene deres. #Luk 7:18 ff. 2Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias’ gjerninger, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham: #4:12. 14:3. 3Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? #3:11. 11:10. Mal 3:1. 4Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. #15:30. Jes 29:18. 35:5 ff. 61:1. 6Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. #13:57. 15:12.
Jesus vitner om døperen Johannes
7Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? - et siv som svaier i vinden? #3:1,5. Luk 7:24 ff.
8Eller hva gikk dere ut for å se? - en mann kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær, er i kongenes hus. 9Men hva gikk dere da ut for å se? - en profet? Ja, jeg sier dere: endog mer enn en profet. #14:5. 21:26. Luk 1:76. 20:6. 10Det er om ham dette er skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde din vei for deg. #Mal 3:1. Mark 1:2. 11Sannelig sier jeg dere: Noen større enn døperen Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. 12Men fra døperen Johannes’ dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river det til seg. #Luk 16:16. Fil 3:8,12. 13For alle profetene og loven, like til Johannes, profeterte. 14Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skal komme. #17:10-13. Mal 4:5. Luk 1:17. 15Den som har ører, han høre! #13:9. Mark 4:9.
Jesus refser folkets vantro
16Men hvem skal jeg ligne denne slekt med? Den ligner små barn som sitter på torgene og roper til sine lekekamerater: #Luk 7:31 ff.
17Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke gråte! 18For Johannes kom, han verken åt eller drakk, og de sier: Han er besatt av en ond ånd! #3:4. 9:14. Joh 10:20. 19Menneskesønnen kom, han eter og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn! Men visdommen er rettferdiggjort av sine barn. #9:10 ff. Luk 15:1 ff. 1Kor 1:24,30. 20Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. #Luk 10:13 ff.
21Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske. #Jes 23:1 ff. Esek 26-28. Amos 1:9 ff. Sak 9:2 ff. 22Det sier jeg dere: Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag! 23Og du Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen! Like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerningene som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. #9:27. 1Mos 19:24 ff. Jes 14:13 ff. 24Det sier jeg dere: Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag. #10:15.
Jesus innbyr alle som har tunge byrder
25På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige. #Luk 10:21 f. Apg 3:12. 1Kor 1:26 ff.
26Ja, Far, for slik skjedde det som var deg til behag. 27Alt er overgitt til meg av min Far. Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. #28:18.#Joh 1:18. 3:35. 6:46. 10:15. 13:3. 17:2,6 ff. Fil 2:9. 28Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! #Jer 31:25.
29Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. #Jer 6:16. Sak 9:9. 30For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett. #1Joh 5:3.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring