Matteus 10
NB

Matteus 10

10
De tolv apostlene
1Og han kalte til seg sine tolv disipler og ga dem makt over urene ånder, så de kunne drive dem ut, og til å helbrede alle slags sykdommer og plager.#Mark 3:13 ff. Luk 6:13 ff. 2Dette er de tolv apostlenes navn: Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas. Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. #Apg 1:13. 3Filip og Bartolomeus. Tomas og Matteus, tolleren. Jakob, sønn av Alfeus, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus. #9:9. 4Simon Kananeus* og Judas Iskariot, han som forrådte ham. #Joh 6:71.13:2,26. *«ivreren». Navnet antyder at han#hørte til selotenes (ivrernes) anti-romerske parti.
Jesus sender ut de tolv
5Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer,#Mark 6:7 ff. Luk 9:1 ff. Apg 13:46. 6men gå heller til de tapte får av Israels hus! #15:24. 7Når dere går av sted, så forkynn: Himlenes rike er kommet nær! #3:2. 4:17. 8Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. #Apg 8:18 ff. 9:34,40. 9Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber til å ha i beltet. #Luk 10:4. 22:35. 10Ta ikke sekk med på reisen, ikke to kapper, ikke sko eller stav. For arbeideren er sin føde verd. #Luk 10:7. 1Kor 9:7 ff, 14. 1Tim 5:18. 11Når dere kommer inn i en by eller landsby, så spør etter hvem som der er verdig. Der skal dere bli til dere drar bort. 12Når dere kommer inn i et hus, så hils det med fred. 13Om da huset er det verd, skal deres fred komme over det. Men om det ikke er det verd, da skal freden vende tilbake til dere selv. #Luk 10:6. 14Og er det noen som ikke tar imot dere og ikke hører deres ord, da gå ut av det huset eller den byen og rist støvet av føttene!#Luk 10:10. Apg 13:51. 18:6. 15Sannelig sier jeg dere: Sodomas og Gomorras land skal få det tåleligere på dommens dag enn den byen! #11:24. 1Mos 19:1 ff.
Forfølgelser kommer, men frykt ikke
16Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer. #Mark 13:9 ff. Luk 10:3. 21:22 ff. Rom 16:19.
17Men ta dere i vare for menneskene! For de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger. #24:9. Joh 16:2. 18Og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. 19Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si. For det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. #Luk 12:11 ff. 20For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere. #2Mos 4:12. Joh 15:26. Apg 4:8. 21Bror skal overgi bror til døden, og en far sitt barn. Og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død. #10:35. Luk 12:53. 21:16 ff. 22Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. #24:9-13. Åp 2:10. 23Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer! 24En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. #Luk 6:40. Joh 13:16. 15:20. 25Det er nok for disippelen at han blir som sin mester, og for tjeneren å bli som sin herre. Har de kalt husherren Be’elsebul, hvor mye mer da hans husfolk! #9:34. Mark 3:22. Luk 11:15 ff. Joh 8:48. 26Frykt da ikke for dem! For ingen ting er tildekket som ikke skal bli åpenbart, og ikke noe er skjult som ikke skal bli kjent. #Jes 8:12.#Jer 1:8. Esek 2:6. Mark 4:22. Luk 8:17. 12:2 ff. 27Det jeg sier dere i mørket, tal det i lyset! Det som dere får hvisket i øret, forkynn det fra hustakene! 28Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! #Luk 12:4 ff. 29Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten deres Far faller ikke én av dem til jorden. 30Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen. #Luk 21:18. Apg 27:34. 31Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver. #6:26. 12:12. Luk 12:24.
Bekjenn Jesus for menneskene
32Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. #Luk 12:8 ff, 51 ff. 14:26 ff. 17:33. Rom 10:9. Åp 3:5. 33Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen. #Mark 8:38. Luk 9:26. 2Tim 2:12. 1Joh 2:23.
Jesus er kommet for å sette skille
34Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. #Luk 12:49,51. 35Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, #v.21. Mika 7:6. 36og en manns husfolk skal bli hans fiender. #Sal 41:10. 55:13 ff. 37Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. #19:29. Luk 14:26. 5Mos 33:9. 38Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd. #16:24 ff. Mark 8:34 ff. Luk 9:23 ff. 39Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. #Luk 17:33. Joh 12:25.
Den som tar imot dere, tar imot meg
40Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. #Mark 9:37. Luk 10:16. Joh 13:20.
41Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn. #1Kong 17:10 ff. 18:4 ff. 2Kong 4:8 ff. 42Og den som gir én av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere: Han skal ikke miste sin lønn! #25:40. Mark 9:41.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.