Matteus 1
NB

Matteus 1

1
Jesu ættetavle
1Ættetavle for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn: #Luk 3:23 ff. 2Abraham fikk sønnen Isak. Isak fikk Jakob. Jakob fikk Juda og hans brødre. #1Mos 21:2 f. 25:26. 3Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. #1Mos 38:27 ff. Rut 4:12 ff. 1Krøn 2:4 ff. 4Ram fikk sønnen Aminadab. Aminadab fikk Nahson. Nahson fikk Salmon. 5Salmon fikk sønnen Boas med Rahab. Boas fikk Obed med Rut. Obed fikk Isai. 6Isai ble far til kong David. David fikk Salomo med Urias kone. #1Sam 17:12. 2Sam 12:24. 7Salomo fikk sønnen Rehabeam. Rehabeam fikk Abia. Abia fikk Asa. #1Kong 11:43. 14:31. 15:8 8Asa fikk sønnen Josjafat. Josjafat fikk Joram. Joram fikk Ussia. #1Kong 15:24. 22:51. 2Kong 8:16,24. 9Ussia fikk sønnen Jotam. Jotam fikk Akas. Akas fikk Hiskia. #2Kong 15:7,38. 16:20. 10Hiskia fikk sønnen Manasse. Manasse fikk Amon. Amon fikk Josjia. #2Kong 20:21. 21:18,24 ff. 11Josjia fikk Jekonja og hans brødre på den tiden da folket ble bortført til Babylon. #1Krøn 3:14,15. 2Kong 24:10 ff. 12Etter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sjealtiel. Sjealtiel fikk Serubabel. #1Krøn 3:17. Esr 3:2. Hag 1:1. 13Serubabel fikk sønnen Abiud. Abiud fikk Eljakim. Eljakim fikk Asor. 14Asor fikk sønnen Sadok. Sadok fikk Akim. Akim fikk Eliud. 15Eliud fikk sønnen Eleasar. Eleasar fikk Mattan. Mattan fikk Jakob. 16Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. #27:17,22. Joh 4:25. 17Slik er det i alt fjorten slektledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortførelsen til Babylon, og fjorten ledd fra bortførelsen til Babylon inntil Messias.
Jesus blir født
18Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. #Luk 1:26 ff. 2:1 ff.
19Josef, hennes mann, var rettferdig, og ville ikke føre skam over henne. Han ville skille seg fra henne i stillhet. 20Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd. #v.18. 2:13,19. Luk 1:35. 21Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. #Luk 1:31. 2:21. Joh 1:29. Apg 4:12. 22Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten: 23Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er Gud. #Jes 7:14. 8:8,10. Rom 8:31. 24Da Josef var våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og han førte sin hustru hjem til seg. 25Men han levde ikke med henne før hun hadde født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus. #Luk 2:21.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.