Malaki 2

2
Herrens forbannelse over prestene
1Og nå, dere prester! Nå kommer dette budet til dere: 2Dersom dere ikke vil høre og ikke legge dere det på hjertet, så dere gir mitt navn ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil jeg sende forbannelsen mot dere. Og jeg vil forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke legger dere dette på hjertet. #1:6 ff. 5Mos 28:15 ff. 3Se, jeg truer deres ætt. Jeg kaster møkk i ansiktet på dere, møkk av deres høytidsofre, og dere skal selv bli kastet opp i den. #2Mos 29:14. Amos 5:21. Nah 3:6. 4Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette budet til dere, for at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, hærskarenes Gud. 5Den pakten jeg hadde med ham, var liv og fred, det ga jeg ham for at han skulle frykte meg. Og han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt navn. #4Mos 3:6 ff. 25:12. 5Mos 33:8 ff. 6Sannhets lov var i hans munn, urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred og ærlighet vandret han med meg, og mange omvendte han fra misgjerning. 7For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, for han er sendebud fra Herren, hærskarenes Gud. #5Mos 17:9,11. 33:10. Hag 1:13. Åp 1:20. 8Men dere har veket av fra veien og har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud. #Jer 18:15. Esek 44:10. Matt 15:14. 9Derfor har jeg gjort dere foraktet og små for hele folket. For dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk for loven. #5Mos 1:17. 1Sam 2:30. Sal 82:2 ff.
Folket har sveket sine fedres pakt
10Har vi ikke alle én far? Har ikke én Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt? #5Mos 32:6. Jes 63:16. Ef 4:6.
11Juda har handlet troløst, vemmelige ting har de gjort i Israel og i Jerusalem. Juda har vanhelliget Herrens helligdom, som Herren elsker, og har tatt en fremmed guds datter til ekte. #5Mos 7:3 ff. Esr 9:1 ff. Neh 10:30. 13:23 ff.
12Hos den mann som gjør dette, vil Herren utrydde fra Jakobs telt alle de som våker og svarer*, selv om de bærer fram offergaver til Herren, hærskarenes Gud. #*kanskje: lærer og elev. 13Og dette er det andre dere gjør: Dere dekker Herrens alter med tårer, med gråt og sukk*. Han vil ikke mer se på offergaven eller ta imot noe med glede av deres hånd. #1:10. Jer 11:14. 14:12.#*av de konene som er vist bort. 14Og dere sier: Hvorfor? - Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms hustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle og din hustru som du har inngått pakt med. #Ord 2:17. Jer 9:2.
15Men har ikke en* gjort det og er enda blitt i live? - Men hva gjorde denne ene? Han ville oppnå den ætt Gud hadde lovt ham. Men dere skal ta vare på deres liv. Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs. #Jes 51:2. Esek 33:24.#*Abraham, 1Mos 15:4 ff. 16:2,4. 16For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse. #Matt 19:7 ff. 17Dere har trettet Herren med deres ord. Men dere sier: Hva er det vi har trettet ham med? - Ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i Herrens øyne, i slike har han velbehag! - eller: Hvor er Gud, han som dømmer? #3:13,14. Rom 1:32.

Markert nå:

Malaki 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring