Malaki 1

1
Herren elsker Jakob
1Dette utsagnet er Herrens ord til Israel ved Malaki. 2Jeg har elsket dere, sier Herren. Men dere sier: Hvordan har du vist oss din kjærlighet? - Var ikke Esau bror til Jakob, sier Herren. Likevel har jeg elsket Jakob, #1Mos 25:23 ff. Rom 9:13. 3men Esau hatet jeg, og jeg gjorde hans fjell til en ørken og hans arveland til bolig for ørkenens sjakaler. #Jes 34:13. Jer 49:17. 4Når Edom sier: Vi er knust, men vi skal bygge ruinene opp igjen! - da sier Herren, hærskarenes Gud: De kan bygge opp, men jeg skal rive ned. De skal kalles ugudelighetens land, det folket Herren er vred på til evig tid. 5Dere skal se det med egne øyne, og dere skal si: Herren er stor over Israels grenser!
Prestene viser forakt mot Herrens lov
6En sønn ærer sin far og en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærskarenes Gud til dere prester - dere som forakter mitt navn. Men dere sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? #2Mos 20:12. 5Mos 32:6.
7Ved å bære fram uren mat på mitt alter. Men dere sier: Hvordan har vi krenket din renhet? - Ved å si: Herrens bord er ingen ære verd! 8Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Og når dere bringer et dyr som halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det? Kom med slike gaver til din stattholder! Tror du han vil være tilfreds med deg, eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes Gud. #3Mos 22:20 ff. 5Mos 15:21. 9Og bønnfall nå Gud at han må være oss nådig! - Med egne hender har dere gjort dette, kan han da være nådig mot dere? sier Herren, hærskarenes Gud. 10Om det bare var noen iblant dere som ville stenge tempeldørene, så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter! Jeg har ikke behag i dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Jeg har ikke lyst til offergaver fra deres hånd. #2:13. Jes 1:13. Jer 14:10. 11Fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På hvert sted skal det brennes røkelse og bæres fram offergaver for mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant folkeslagene, sier Herren, hærskarenes Gud. #Jes 45:6. Joh 4:21 ff. 12Men dere vanhelliger mitt navn ved å si: Herrens bord er urent, og maten som gis til det, er lite verd.
13Og dere sier: Å for et strev! - Dere blåser foraktelig av det, sier Herren, hærskarenes Gud. Og dere bærer fram slikt som er røvet, og dyr som er halte eller syke. Slikt bærer dere fram som offergave! Skulle slike gaver fra dere behage meg? sier Herren. 14Forbannet være den som farer med svik, den som har hanndyr i sin buskap og gjør et løfte, men likevel ofrer et dyr som har lyte. For jeg er en stor konge, sier Herren, hærskarenes Gud, og mitt navn er fryktet blant folkeslagene. #3Mos 1:3,10. 22:18 ff. 5Mos 17:1. Sal 47:3,8. 48:3. Sak 14:16.

Markert nå:

Malaki 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring