Lukas 18

18
Den urettferdige dommeren
1Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette: #11:5 ff. 21:36.#Rom 12:12. Ef 6:18. Kol 4:2. 1Tess 5:17. 2Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa: Hjelp meg til å få rett over motstanderen min! 4Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv: Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, 5så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår til meg. #11:8. 6Og Herren sa: Hør hva den urettferdige dommeren sier! 7Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? #Åp 6:10. 8Jeg sier dere: Han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett! Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
Fariseeren og tolleren
9Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: #16:15. 10To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. #Matt 6:5. 11Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren. #Åp 3:17. 12Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. #11:42. Matt 9:14. 13Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! #23:48. Esr 9:6. Sal 51:3,19. 14Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. #14:11. 1Pet 5:5,6.
Jesus velsigner de små barna
15De bar også de små barna til ham for at han skulle røre ved dem. Men da disiplene så det, truet de dem. #Matt 19:13 ff. Mark 10:13 ff. 16Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! #Matt 18:3 ff. 17Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!
Den rike unge mannen
18Og en rådsherre spurte ham og sa: Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? #Matt 19:16 ff. Mark 10:17 ff. 19Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud. 20Budene kjenner du: Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! Hedre din far og din mor! #2Mos 20:12-16. 5Mos 5:16-20. 21Men han sa: Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. 22Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett mangler du ennå: Selg alt det du eier, og del ut til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. #12:33. 23Men da han hørte dette, ble han dypt bedrøvet. For han var meget rik. 24Da Jesus så det, sa han: Hvor vanskelig det er for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike. #Ord 11:28. 1Tim 6:9,10. Heb 13:5. 25For det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. 26Da sa de som hørte det: Hvem kan da bli frelst? 27Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud. #1:37. 28Da sa Peter: Se, vi har forlatt alt vårt og fulgt deg. #5:11. 29Han sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt hus eller kone eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, #Matt 6:33. 30som ikke skal få det mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv. #Matt 19:29. 25:46. 1Joh 2:25.#
Jesus taler om sin død og oppstandelse
31Han tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles. #Matt 20:17 ff.
32For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. #9:22. 17:25. Matt 16:21. 33De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dagen skal han stå opp. #9:44. 34Men de forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. #2:50. 9:45.
Den blinde mannen ved Jeriko
35Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. #Matt 20:29.
36Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. 37De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi. #Matt 2:23. 38Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! #17:13. Matt 9:27. 15:22. 39De som gikk foran, truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer: Du Davids sønn, miskunn deg over meg! 40Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham: 41Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen! 42Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg. #7:50. 17:19. Matt 9:22. 43Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud. #9:43. 13:17. 19:37. Matt 9:8. Apg 3:8,9.

Markert nå:

Lukas 18: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring