Lukas 17

17
Forførelse og tilgivelse
1Han sa til disiplene sine: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra! #Matt 18:6 ff. Mark 9:42. 2Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om halsen hans, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre én av disse små. 3Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han angrer, så tilgi ham! #3Mos 19:17. Matt 18:15-22.
4Om han så synder imot deg sju ganger om dagen, og sju ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer! - så skal du tilgi ham.
Troskap og tjeneste
5Og apostlene sa til Herren: Øk vår tro! #Mark 9:24. 6Men Herren sa til dem: Om dere hadde tro som et sennepskorn, da kunne dere si til dette morbærtreet: Rykk deg opp med rot og plant deg i havet! - Og det skulle adlyde dere. #13:19. Matt 17:20. 21:21. Mark 11:23. 7Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett deg til bords? 8Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker - og så kan du selv ete og drikke? 9Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var ham pålagt? Det tror jeg ikke. 10Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.
Jesus helbreder ti spedalske
11Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. #9:51. 13:22. 19:28. Joh 4:3.
12Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham ti spedalske menn. De ble stående på avstand #3Mos 13:45,46. 13og ropte med høy røst: Jesus, Mester! Miskunn deg over oss! #5:12. Matt 8:2. 14Han så dem og sa til dem: Gå av sted og fremstill dere for prestene! Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. #5:14. 3Mos 14:2-4. Matt 8:4. 15Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. 16Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. 17Men Jesus svarte og sa: Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni? 18Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede? #Sal 50:23. 19Og han sa til ham: Stå opp og gå bort! Din tro har frelst deg. #7:50. 8:48.#Matt 9:22. Mark 5:34. 10:52. Apg 3:16. 16:31.
Guds rike kommer
20Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. #19:11. Joh 3:3. 18:36. Apg 1:6.
21Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere. #Rom 14:17. 22Men han sa til disiplene sine: De dager skal komme, da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den. 23Og de skal si til dere: Se her! - eller: Se der er han! - Gå ikke dit og følg ikke etter!#21:8. Matt 24:23 ff. Mark 13:21. 24For likesom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag. #Matt 24:27. 25Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt. #9:22. 18:31,32. Matt 16:21. 26Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. #1Mos 6:11 ff. Matt 24:37 ff. 1Pet 3:20. 27De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. #20:34. 28På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. #1Mos 19:14 ff. 29Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. 30Slik skal det også være på den dagen Menneskesønnen åpenbares. #Matt 16:27. 2Tess 1:7 31På den dagen må den som er oppe på taket og har sine ting inne i huset, ikke stige ned for å hente dem. Heller ikke må den som er ute på marken, vende hjem igjen. #21:21. Matt 24:17,18. Mark 13:15,16. 32Husk Lots kone! #1Mos 19:26. 33Den som søker å vinne sitt liv, skal miste det. Og den som mister sitt liv, skal bevare det. #9:24. Matt 10:39. Joh 12:25. 34Jeg sier dere: Den natten skal to være i én seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. #Matt 24:40,41. 35To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. 36To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. 37De tar da til orde og sier til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal gribbene samles. #Job 39:33. Matt 24:28.

Markert nå:

Lukas 17: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring