Lukas 16

16
Den uærlige forvalteren
1Men han sa også til disiplene sine: Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort eiendommen hans. 2Mannen kalte ham da til seg og sa: Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger! 3Da sa forvalteren til seg selv: Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. 4Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg er blitt avsatt. 5Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han: Hvor mye skylder du min herre? 6Han sa: Hundre fat olje. Da sa han til ham: Her har du gjeldsbrevet ditt. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv femti! 7Deretter sa han til en annen: Og du, hvor mye skylder du? Han sa: Hundre tønner hvete. Han sier til ham: Ta gjeldsbrevet ditt og skriv åtti! 8Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. #Joh 8:12. 12:36. Ef 5:8. 1Tess 5:5. 9Og jeg sier dere: Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger! #v.4. 1Tim 6:17 ff. 10Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. #19:17. Matt 25:21,23. 11Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere de sanne skatter? #v.9. 12Og har dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? 13Ingen tjener kan tjene to herrer. For han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. #Matt 6:24.
14Fariseerne hørte alt dette, og pengekjære som de var, spottet de ham. #20:47. 15Og han sa til dem: Dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne, men Gud kjenner hjertene deres. For det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne. #10:29. 14:11. 18:9,14.#1Sam 16:7. Sal 7:10. Matt 23:28. 16Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. #Matt 11:12,13. 17Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort. #21:33. Matt 5:18. 18Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, bryter ekteskapet. #Matt 5:31,32. 19:3-9. Mark 10:11,12. 1Kor 7:10,11.
Den rike mannen og Lasarus
19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. #Ord 31:22.
20Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. 21Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans. 22Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. #Matt 8:11. 23Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang. #2Pet 2:9. 24Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. #3:8. Jes 66:24. Mark 9:44. 25Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. #6:24,25. Sal 17:14. 26Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. 27Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus - 28for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. #v.23. 29Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! #4:17. Joh 5:45. Apg 15:21. 30Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. 31Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. #Joh 5:46,47. 12:9-11.

Markert nå:

Lukas 16: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring