Lukas 13

13
Omvend dere!
1På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileerne som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. 2Han svarte og sa til dem: Mener dere at disse galileerne var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? #Joh 9:2. 3Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måten. #Sal 7:13. 4Eller de atten som tårnet ved Siloa falt ned over og drepte - mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor i Jerusalem? 5Nei, sier jeg dere! Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis.
Lignelsen om fikentreet
6Han sa denne lignelsen: En mann hadde et fikentre plantet i vingården sin. Og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. #Jes 5:1 ff. Hos 9:10. Matt 21:19.
7Han sa da til vingårdsmannen: Se, i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? #3:9. Matt 3:10. 7:19. 8Men han svarte og sa til ham: Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. #Rom 8:34. Heb 7:25. 9Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. #Jer 12:17.
En kvinne blir helbredet på sabbaten
10En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. #4:31. Matt 4:23. 11Og se, det var en kvinne der som hadde hatt en vanmaktsånd i atten år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp.
12Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne: Kvinne, du er løst fra din vanmakt. 13Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. #4:40. Mark 5:23. 6:5. 7:32. 8:23. 16:18.#Apg 9:12. 28:8. 14Da tok synagogeforstanderen til orde - han var harm fordi Jesus helbredet på sabbaten - og han sa til folket: Det er seks dager til å arbeide på, kom derfor på dem og bli helbredet, og ikke på sabbaten. #6:7. 14:3. 2Mos 20:8,9. 5Mos 5:12,13. 15Men Herren svarte ham og sa: Hyklere! Løser ikke hver av dere oksen eller eselet fra krybben på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? #14:5. Matt 12:11,12. 16Men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk i atten år, skulle ikke hun bli løst av dette båndet på sabbatsdagen? #19:9. 17Da han sa dette, ble alle motstanderne hans gjort til skamme, og hele folket gledet seg over alle de herlige ting som skjedde ved ham. #18:43.
Sennepsfrøet og surdeigen
18Så sa han: Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?
19Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. #Esek 17:23. 20Og igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike med? 21Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre kar mel, til alt var gjennomsyret. #1Kor 5:6.
Den trange døren
22På sin vandring mot Jerusalem dro han gjennom byer og landsbyer og lærte. #9:51. 23En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: #1Kor 1:18. 24Strid for å komme inn gjennom den trange døren! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. #Matt 7:13. 1Tim 6:12.
25Når husbonden først har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si: Herre, lukk opp for oss! Og han skal svare og si til dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. #Matt 25:11,12. 26Da begynner dere å si: Vi åt og drakk for øynene dine, og du lærte på gatene våre. #Matt 7:21 ff. 27Men han skal svare: Jeg sier dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. #Sal 6:9. Matt 25:41. 28Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. #Matt 8:11,12. 13:42. 24:51. 29Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. #Matt 8:11. Jes 2:2. Mal 1:11. 30Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste! #Matt 19:30. 20:16. Mark 10:31.
Jesus klager over Jerusalem
31I samme stund kom noen fariseere til ham og sa: Ta av sted og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg! #3:1. 9:7. 23:7. Matt 14:1.
32Han sa til dem: Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. 33Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem! 34Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. #19:41 ff. Sal 91:4. Jes 31:5. Matt 23:37. 35Se, huset deres skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke se meg før den tiden kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! #20:46. Sal 118:26. Rom 11:25 ff.

Markert nå:

Lukas 13: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring