Lukas 11

11
Jesus lærer disiplene å be
1Det skjedde at han var et sted og ba. Da han holdt opp, sa en av disiplene hans til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. 2Han sa da til dem: Når dere ber, skal dere si: Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. #Matt 6:9 ff. 3Gi oss hver dag vårt daglige brød. 4Og forlat oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. #Matt 6:13. 5Og han sa til dem: Sett at en av dere har en venn og kommer til ham midt på natten og sier til ham: Venn, lån meg tre brød! #18:1-6. 6For en venn av meg er kommet til meg fra reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. 7Skulle da han der inne svare: Bry meg ikke! Døren er alt stengt, og småbarna mine er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. 8Jeg sier dere: Om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående, og gi ham alt det han trenger. #18:5. 9Og jeg sier dere: Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. #Matt 7:7-11. 21:22. Joh 14:13. Jak 1:5,6. 1Joh 5:14. 10For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. 11Hvem av dere som er far, vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? 12Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? 13Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham. #18:7,8. Sal 143:10. Matt 7:11.
Jesus og Be’elsebul
14Han drev ut en ond ånd, og den var stum. Men det skjedde da den onde ånden var fart ut, da talte den stumme. Og folket undret seg.
15Men noen av dem sa: Det er ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde åndene ut. #Matt 9:34. 10:25. Mark 3:22-27. 16Andre igjen fristet ham og krevde et tegn fra himmelen av ham. #v.29. Matt 12:38. 16:1 17Men han visste hva de tenkte, og sa til dem: Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. #Joh 2:25. 18Men om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Be’elsebul jeg driver de onde åndene ut! 19Men er det ved Be’elsebul jeg driver de onde åndene ut, ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Derfor skal de være deres dommere! 20Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere. #2Mos 8:19. 21Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får eiendommen hans være i fred. 22Men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham våpnene hans, som han hadde satt sin lit til, og byttet hans deler han ut. #Jes 49:24,25. 53:12. Kol 2:15. 1Joh 4:4. 23Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. #9:50. Matt 12:30. 24Når den urene ånden er fart ut av et menneske, går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg for ut av. #Jes 34:14. Matt 12:43-45. Åp 18:2. 25Og når den kommer dit, finner den det feid og pyntet. 26Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv. De går inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. #Heb 6:4 ff. 10:26. 2Pet 2:20. 27Som han sa dette, skjedde det at en kvinne i mengden ropte til ham: Salig er det morsliv som har båret deg, og det bryst som du har diet! #1:28,42,48. 23:29.
28Men han sa: Ja, salige er de som hører Guds ord og tar vare på det! #8:20,21. Åp 1:3.
Jona-tegnet
29Da nå folket strømmet til, tok han til orde: Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jona-tegnet. #Jon 2:1. Matt 12:39 ff. 1Kor 1:22.
30For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt. 31Dronningen fra syden skal stå opp i dommen sammen med mennene av denne slekt, og fordømme dem. For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom - og se, her er mer enn Salomo! #1Kong 10:1 ff. 32Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona! #Jon 3:5. 33Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar, men i lysestaken, for at de som kommer inn, kan se skinnet av det. #8:16. Matt 5:15. Mark 4:21. 34Øyet er legemets lys. Når ditt øye er friskt, da er også hele ditt legeme opplyst. Men er det sykt, er også ditt legeme mørkt. #Matt 6:22,23. Ef 1:18. 35Se da til at lyset i deg ikke er mørke! 36Hvis altså hele ditt legeme er lyst, og ikke har noen del som er mørk, da vil det være så helt opplyst som når lampen lyser på deg med strålende skinn.
Straffetale mot fariseerne og de lovkyndige
37Da han hadde talt, ba en fariseer ham om å ete hos seg, og Jesus gikk inn og satte seg til bords.
38Men da fariseeren så at han ikke vasket seg først, før måltidet, undret han seg. #Matt 15:2. Mark 7:3. 39Men Herren sa til ham: Nå, dere fariseere! Dere renser beger og fat utvendig. Men innvendig er dere fulle av rov og ondskap. #Matt 23:25,26. 40Dårer! Han som skapte det utvendige, har han ikke også skapt det som er innvendig? #12:20. 1Kor 15:36. 41Men gi det som er inni, til almisse, og se, da er alt rent for dere! #12:33. Jes 58:6 ff. 42Men ve dere, fariseere! For dere gir tiende av mynte og rute og alle slags hagevekster, og forsømmer rettferd og kjærlighet til Gud. Dette burde gjøres og det andre ikke lates ugjort.#4Mos 18:21. Hos 6:6. Mika 6:8. Matt 23:23. 43Ve dere, fariseere! For dere elsker de fremste setene i synagogene og vil gjerne at folk skal hilse på dere på torget. #20:46. Matt 23:6,7. Mark 12:38,39. 44Ve dere! For dere er likesom ukjennelige graver, som menneskene går omkring på uten å vite det. #Matt 23:27. 45Da tok en av de lovkyndige til orde og sa til ham: Mester! Når du sier dette, krenker du også oss.
46Men han sa: Ve også over dere lovkyndige! For dere lesser tunge byrder på menneskene, byrder som de vanskelig kan bære, og selv rører dere ikke byrdene med en finger! #Matt 23:4. Apg 15:10. 47Ve dere, fordi dere bygger gravmæler for profetene, de som deres fedre slo i hjel! #Matt 23:29. Apg 7:52. 48Altså gir dere vitnesbyrd og samtykke til deres fedres gjerninger. For de slo i hjel, og dere bygger! 49Derfor har Guds visdom sagt: Jeg vil sende til dem profeter og apostler. Noen av dem skal de slå i hjel, og noen skal de forfølge, #Matt 5:12. 23:34-36. Joh 16:2. 50for at alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt, skal bli krevd av denne slekt, 51fra Abels blod til Sakarjas blod, han som ble drept mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, av denne slekt skal det bli krevd. #1Mos 4:8. 2Krøn 24:20,21. 52Ve dere lovkyndige! For dere har tatt kunnskapens nøkkel. Selv har dere ikke gått inn, og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret. #Matt 23:13. 53Da han var kommet ut derfra, begynte de skriftlærde og fariseerne å trenge hardt inn på ham og spørre ham ut om mange ting. 54For de lurte på ham for å fange ham i noe av det han sa. #20:20. Mark 3:2.

Markert nå:

Lukas 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring