3 Mosebok 4
NB

3 Mosebok 4

4
Lover om syndoffer
1Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Israels barn og si: Når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre, 3så skal han, dersom det er den salvede presten som synder og slik fører skyld over folket, ofre til Herren en ung okse uten lyte til syndoffer for den synd han har gjort. 4Han skal føre oksen fram for Herrens åsyn, til inngangen til sammenkomstens telt. Han skal legge hånden på oksens hode, og han skal slakte oksen for Herrens åsyn. 5Så skal han - den salvede presten - ta av oksens blod og bære det inn i sammenkomstens telt. #v.3. Heb 13:10. 6Og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet, og han skal stenke av blodet sju ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng. #8:10. 14:7. 16:14. 7Noe av blodet skal han stryke på hornene av alteret med den velluktende røkelsen, det som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av oksens blod skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står ved inngangen til sammenkomstens telt. #2Mos 29:12. 40:6. 8Alt fettet på syndofferoksen skal han ta ut av den, både fettet som dekker innvollene og alt det fettet som er på innvollene, 9og begge nyrene med det fettet som er på dem ved hoftene, og den store leverlappen. Den skal han ta ut sammen med nyrene. 10Alt dette skal tas ut, likesom det blir tatt ut av fredsofferoksen, og presten skal brenne det på brennofferalteret. #3:3,4. 11Men oksens hud og alt kjøttet med hode, føtter, innvoller og mageinnhold, 12hele oksen skal han føre utenfor leiren til et rent sted, der hvor de slår ut asken. Og han skal brenne opp oksen med veden, der hvor de slår ut asken, der skal den brennes. #6:23. 4Mos 19:5. Heb 13:10. 13Dersom det er hele Israels menighet som synder av vanvare mot et av Herrens bud, slik at det er skjult for folkets øyne og de har gjort noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg, #4Mos 15:24-26.
14og så den synden de har gjort, blir kjent, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. De skal føre den fram foran sammenkomstens telt, 15og menighetens eldste skal legge hendene på oksens hode for Herrens åsyn. Så skal oksen slaktes for Herrens åsyn. 16Den salvede presten skal bære noe av oksens blod inn i sammenkomstens telt. 17Og han, presten, skal dyppe fingeren i blodet og stenke sju ganger for Herrens åsyn, like foran forhenget. #v.6. 18Noe av blodet skal han stryke på hornene av det alteret som står for Herrens åsyn i sammenkomstens telt. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret, som står ved inngangen til sammenkomstens telt. 19Alt fettet på oksen skal han ta ut av den og brenne på alteret. 20Han skal gjøre med denne oksen slik som han gjorde med den første syndofferoksen. Og presten skal gjøre soning for dem, så de får forlatelse. #v.3,8,21. 21Så skal de føre oksen utenfor leiren og brenne den opp likesom den første oksen. Det er syndofferet for menigheten. #v.12. 16:15-17. 22Er det en høvding som synder av vanvare mot noe av Herrens, sin Guds bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg,
23og så den synd han har gjort, blir kjent for ham, da skal han som sitt offer føre fram en geitebukk, et hanndyr uten lyte. 24Han skal legge hånden på bukkens hode og slakte den på det stedet hvor de slakter brennoffer for Herrens åsyn. Det er et syndoffer. 25Presten skal ta av syndofferets blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av brennofferalteret. 26Alt fettet skal han brenne på alteret slik som han gjorde med fettet av fredsofferet. Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse. #v.19. 3:3,4. 27Dersom det er noen av folket som synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og slik fører skyld over seg, #v.2. 4Mos 15:27.
28og så den synden han har gjort, blir kjent for ham, da skal han som sitt offer for den synden han har gjort, føre fram en geit uten lyte, et hunndyr. 29Han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndofferet der hvor brennofferet blir slaktet. 30Presten skal ta av geitens blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved alterets fot. 31Alt fettet skal han ta ut, likesom fettet tas ut av fredsofferet. Og presten skal brenne det på alteret til en velbehagelig duft for Herren. Slik skal presten gjøre soning for ham, så han får forlatelse. #v.8. 3:9,10.# 32Er det en sau han fører fram som syndoffer, så skal han komme med et hunndyr uten lyte. 33Han skal legge hånden på offerdyrets hode og slakte det til syndoffer på det stedet hvor brennofferet blir slaktet. 34Presten skal ta av syndofferets blod på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved alterets fot. 35Alt fettet skal han ta ut, slik som fettet på sauen tas ut av fredsofferet. Og presten skal brenne det på alteret sammen med Herrens ildoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for den synden han har gjort, så han får forlatelse.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.