3 Mosebok 26

26
Løfte om velsignelse ved lydighet
1Dere skal ikke gjøre dere avguder og ikke reise opp utskårne bilder eller støtter. Og dere skal ikke sette opp steiner med bilder i deres land for å tilbe ved dem. For jeg er Herren deres Gud. #19:4. 2Mos 20:3,4. 4Mos 33:52. Sal 81:10. 2Mine sabbater skal dere holde, og min helligdom skal dere ha ærefrykt for. Jeg er Herren. #19:30. 2Mos 20:8.
3Dersom dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem, #5Mos 7:12. 10:13 ff. 28:1-14.
4da vil jeg gi dere regn i rette tid. Jorden skal gi sin grøde, og markens trær skal gi sin frukt. #Jer 5:24. Apg 14:17. 5Tresketiden skal vare hos dere like til vinhøsten. Og vinhøsten skal vare til kornet blir sådd. Dere skal ete dere mette av brødet som dere har dyrket, og bo trygt i deres land. #25:18,19. Amos 9:13. 6Jeg vil gi fred i landet. Dere skal hvile i ro, og ingen skal forferde dere. Jeg vil utrydde de ville dyrene av landet, og sverdet skal ikke fare gjennom deres land. #Job 10:19. Sal 4:9. 29:10. Sef 3:13. 7Dere skal forfølge deres fiender, og de skal falle for deres sverd. 8Fem av dere skal forfølge hundre, og hundre av dere skal forfølge ti tusen, og deres fiender skal falle for deres sverd. #5Mos 32:30. 2Krøn 14:9,12. 9Jeg vil vende meg til dere og gjøre dere fruktbare og tallrike, og jeg vil holde min pakt med dere. 10Dere skal ha gammel grøde å ete inntil dere må føre den bort for den nye grødens skyld. 11Jeg vil sette min bolig midt iblant dere, og jeg skal aldri forkaste dere. 12Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk. #2Kor 6:16. 5Mos 23:14. 13Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt, for at dere ikke mer skulle være egypternes treller, og jeg brøt i stykker stengene i åket som lå på dere og lot dere gå oppreist. #2Mos 20:2. Esek 34:27.
Trussel om straff ved ulydighet
14Men dersom dere ikke lyder meg og ikke holder alle disse bud, #5Mos 28:15 ff. 30:17,18. Jos 23:15.
15dersom dere forakter mine forskrifter, og dersom dere forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, 16da vil også jeg gjøre slik mot dere: Jeg vil hjemsøke dere med redsler, med sott som tærer og feber som brenner, så deres øyne slokner og sjelen tæres bort. Til ingen nytte skal dere så deres utsæd, deres fiender skal ete den. 17Jeg vil sette mitt åsyn mot dere, og deres fiender skal slå dere. De som hater dere, skal herske over dere. Og dere skal flykte selv om ingen forfølger dere. 18Dersom dere enda ikke lyder meg, da vil jeg tukte dere sju ganger mer for deres synder. 19Jeg vil bryte ned den styrke som dere er så stolte av. Jeg vil gjøre himmelen over dere som jern og jorden under dere som kobber. #5Mos 10:17. 20Til ingen nytte skal dere fortære deres kraft. Landet skal ikke gi sin grøde, og trærne i landet skal ikke gi sin frukt. 21Dersom dere enda står meg imot og ikke vil lyde meg, da vil jeg slå dere sju ganger mer, som deres synder fortjener.
22Jeg vil sende ville dyr mot dere. De skal røve barna fra dere, ødelegge kveget og gjøre dere få, og veiene skal bli øde. #Esek 14:15. 23Dersom dere enda ikke lar dere tukte av meg, men står meg imot, 24da vil også jeg stå dere imot og slå dere sju ganger mer for deres synder. 25Jeg vil føre over dere et sverd som hevner pakten. Og om dere samler dere i byene, da vil jeg sende pest iblant dere. Og dere skal gis i fiendens hånd. #4Mos 14:12. Jes 1:20. 26Når jeg bryter i stykker brødets stav* for dere, da skal ti kvinner bake brød i én ovn og gi dere brød igjen etter vekt. Og dere skal ete og ikke bli mette.#Esek 4:16. 5:16. 14:13.#Hos 4:10. *en stav er noe en støtter seg til, se#Jes 3:1. Hver støtte av brød og hver støtte av vann.#- Brytes denne staven, blir det hungersnød. 27Dersom dere enda ikke lyder meg, men står meg imot, 28da vil også jeg stå dere imot i vrede og tukte dere sju ganger mer for deres synder. 29Dere skal ete kjøttet av deres egne sønner og døtre. #5Mos 28:53. Jer 19:9. 30Jeg vil ødelegge offerhaugene deres og utrydde solstøttene. Jeg vil kaste deres døde kropper oppå de døde kroppene av deres motbydelige avguder. Og min sjel skal vemmes ved dere. #Jes 27:9. Esek 6:4,6 ff. 31Jeg vil gjøre deres byer til en ørken og legge deres helligdommer øde. Og jeg vil ikke nyte vellukten av deres offer. 32Jeg vil legge landet øde, så deres fiender som bor der, skal forferdes over det. #Jer 19:8. 25:9. 33Men dere vil jeg spre blant hedningene. Med draget sverd vil jeg forfølge dere. Deres land skal bli øde og deres byer en ørken. #5Mos 28:64 ff. Jer 9:16. Esek 12:15. 34Da skal landet gjøre godt igjen for sine sabbatsår hele den tid det ligger øde, mens dere er i deres fienders land. Da skal landet hvile og gjøre godt igjen for sine sabbatsår. #25:4. 2Krøn 36:21. 35Hele den tiden det ligger øde, skal det ha hvile, den hvile som det ikke fikk i sabbatsårene mens dere bodde der. #v.43. 36Og de som blir igjen av dere, dem vil jeg gi et motløst hjerte i sine fienders land, så lyden av et løvblad for vinden vil jage dem. De skal flykte som en flykter for sverd, og falle skjønt ingen forfølger dem. 37De skal falle, den ene over den andre, som for sverd, skjønt ingen forfølger dem. Og dere skal ikke holde stand mot fiendene. #5Mos 32:30. Jes 30:17. Nah 3:3. 38Dere skal gå til grunne blant hedningene, og deres fienders land skal fortære dere. 39De som blir igjen av dere, skal visne bort i fiendenes land for sin misgjernings skyld. Også for sine fedres misgjerninger, som hviler på dem, skal de visne bort. 40Da skal de bekjenne sin misgjerning og sine fedres misgjerning, som de gjorde i sin troløshet mot meg. De skal bekjenne at de sto meg imot. #5Mos 4:30. 30:2,3. Dan 9:4,5. Hos 5:15.
41Derfor sto også jeg dem imot og førte dem inn i deres fienders land. - Ja, da skal deres uomskårne hjerte* ydmyke seg, og de skal bøte for sin misgjerning. #5Mos 30:6. Jer 4:4.#*det ytre paktstegn brukes som bilde på det indre#gudsforhold, se 5Mos 10:16. 42Og så vil jeg komme i hu min pakt med Jakob, og min pakt med Isak og min pakt med Abraham vil jeg komme i hu. Og landet vil jeg komme i hu. #1Mos 35:10,12.#2Mos 2:24. 2Kong 13:23. Luk 1:55,72. 43Men først skal de ha forlatt landet. Det skal gjøre godt igjen for sine sabbatsår, mens det ligger øde og forlatt av dem. Og de skal bøte for sin misgjerning, fordi de foraktet mine lover og forkastet mine bud. 44Men selv da, når de er i sine fienders land, vil jeg ikke støte dem bort og avsky dem, så jeg skulle tilintetgjøre dem og bryte min pakt med dem. For jeg er Herren deres Gud. 45Til gagn for dem vil jeg komme i hu pakten med fedrene, som jeg førte ut av landet Egypt midt for hedningenes øyne for å være deres Gud. Jeg er Herren. 46Dette er de forskrifter og de bud og de lover som Herren satte mellom seg og Israels barn ved Moses på Sinai berg.

Markert nå:

3 Mosebok 26: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring