3 Mosebok 20

20
Herren vil straffe synd
1Herren talte til Moses og sa: 2Du skal si til Israels barn: Om noen av Israels barn eller noen av de fremmede som bor i Israel, gir noen av sine barn fra seg til Molok, han skal dø. Folket i landet skal steine ham. #18:21. 3Jeg vil sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra seg til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn. 4Om folket i landet lukker øynene til og ikke straffer en slik mann med døden når han gir sitt barn fra seg til Molok, 5da vil jeg sette mitt åsyn mot denne mannen og hans slekt. Ham og alle dem som følger ham i å drive hor med Molok, vil jeg utrydde av deres folk. 6Når noen vender seg til dødningemanere og spåmenn og driver hor med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mannen og utrydde ham av hans folk. #19:31. 5Mos 18:10.
7Dere skal hellige dere og være hellige, for jeg er Herren deres Gud. #10:44,45. 19:2. 1Pet 1:16.
8Dere skal ta vare på mine lover og holde dem. Jeg er Herren, som helliger dere. #19:37. 9Hver den som forbanner sin far eller sin mor, skal dø. Sin far og sin mor har han bannet, hans blod være over ham! #2Mos 21:17. 5Mos 27:16. Ord 20:20. 30:17.
10Når en mann bryter ekteskapet med en annen manns hustru - med sin nestes hustru, da skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet. #18:20. 2Mos 20:14.#5Mos 5:18. 22:22. Matt 5:27. Joh 8:5.
11Når en mann har samleie med sin fars hustru, har han avdekket sin fars nakenhet. De skal begge dø. Deres blod være over dem! #18:7,8. 12Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning. Deres blod være over dem! #18:15. 13Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem! #18:22. 14Når en mann tar både mor og datter til ekte, da er det skammelig ferd. Både han og kvinnene skal brennes med ild. Slik skam skal ikke finnes blant dere. #18:17. 5Mos 27:23. 15En mann som har kjønnslig omgang med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe. #18:23. 16Når en kvinne går til et dyr og har kjønnslig omgang med det, da skal du slå i hjel både kvinnen og dyret. De skal dø, deres blod være over dem! 17Når en mann tar til ekte sin søster, sin fars eller sin mors datter, og han ser hennes nakenhet, og hun ser hans nakenhet, da er det skammelig ferd. De skal utryddes for sitt folks øyne. Han har avdekket sin søsters nakenhet, han skal lide for sin misgjerning. #18:9. 5Mos 27:22. 18Når en mann ligger hos en kvinne som har sin månedlige svakhet, og blotter henne, da har han avdekket hennes kilde. Og hun har avdekket sitt blods kilde. De skal begge utryddes av sitt folk. #15:24. 18:19. 19Din mors eller din fars søsters nakenhet skal du ikke blotte. Den som gjør det, blotter sin nærmeste slekt. De fører skyld over seg. #18:12,13. 20Når en mann ligger hos sin onkels hustru, har han blottet sin onkels nakenhet. De fører skyld over seg, de skal dø barnløse. #18:14. 21Når en mann tar sin brors hustru, da er det urenhet. Han har blottet sin brors nakenhet. De skal være barnløse. #18:16. 22Dere skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem, for at ikke landet skal spy dere ut, det landet som jeg fører dere til og vil la dere bo i. #18:28. 19:37.
23Dere skal ikke følge de folks skikker som jeg driver ut for dere. For alt dette har de gjort, og jeg fikk avsky for dem. 24Jeg sa til dere: Dere skal ta deres land i eie! Jeg vil gi dere landet til eiendom, et land som flyter med melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene. #2Mos 3:8. 1Kong 8:53 25Derfor skal dere skille mellom rene dyr og urene og mellom urene fugler og rene, og ikke gjøre dere selv motbydelige ved å ete de firføtte dyr eller de fugler eller det kryp på jorden som jeg har skilt ut for dere, for at dere skal holde dem for urene. #10:2 ff. 5Mos 14:3 ff. 26Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til. #10:44,45. 2Mos 19:5. 27Når det i en mann eller en kvinne er en dødningemanerånd eller en spådomsånd, da skal de dø. De skal steines. Deres blod være over dem. #v.6. 19:31.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring