3 Mosebok 19

19
Lover om hellighet og rettferdighet
1Og Herren talte til Moses og sa: 2Tal til hele Israels barns menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. #10:44,45. 1Pet 1:16. 3Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far. Og dere skal holde mine sabbater. Jeg er Herren deres Gud. #2Mos 20:8,9,12. 31:13.
4Dere skal ikke vende dere til avgudene og ikke gjøre dere støpte guder. Jeg er Herren deres Gud. #17:7. 26:1. 2Mos 20:3-5,23. 34:17.
5Når dere vil ofre fredsoffer til Herren, da skal dere ofre det slik at han kan ha velbehag i dere. #7:10,12.
6Den dagen dere ofrer det, skal det etes, eller også dagen etter. Men det som blir til overs til den tredje dagen, skal brennes opp med ild. 7Dersom det etes på den tredje dagen, da er det en styggedom, Herren har da ikke behag i det. 8Og den som eter det, fører skyld over seg. For han har vanhelliget det som var helliget Herren. Han skal utryddes av sitt folk. 9Når dere høster grøden i deres land, så skal du ikke skjære kornet helt ut til den ytterste kant av din åker. Og de aksene som blir liggende igjen etter innhøstingen, skal du ikke sanke opp. #23:22. 5Mos 24:19-22. Rut 2:2,3.
10Du skal ikke holde etterhøst i din vingård og ikke sanke opp de druene som er falt ned. Du skal la dem ligge til den fattige og den fremmede. Jeg er Herren deres Gud. 11Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Ingen av dere skal gå svikefullt fram mot sin neste. #2Mos 20:15,16. Ef 4:25,28. Kol 3:9. 1Tess 4:6.
12Dere skal ikke sverge på løgn ved mitt navn, så du vanhelliger din Guds navn. Jeg er Herren.#18:21. 2Mos 20:7.
13Du skal ikke frata din neste noe med urett og ikke rane noe fra ham. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. #2Mos 22:7 ff. 5Mos 24:14,15. Jer 22:13. Jak 5:4.
14Du skal ikke forbanne en døv og ikke legge stein i veien for en blind, men du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. #5Mos 27:18.
15Dere skal ikke gjøre urett i dommen. Du skal ikke holde med noen fordi han er ringe, og ikke gi noen rett fordi han er mektig. Du skal dømme din neste med rettferdighet. #2Mos 23:3. 5Mos 1:17. 16:19. Ord 24:23,24.
16Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå din neste etter livet. Jeg er Herren. #Sal 15:3. 50:20. Jer 9:4,8. Esek 22:9.
17Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld. #Matt 18:15. Luk 17:3. 1Joh 2:9,10. 3:5.
18Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren. #Matt 5:43,44. 19:19. 22:39. Mark 12:31. Luk 10:27.#Rom 12:19. 13:9. Gal 5:14.
19Dere skal holde mine lover: Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med hverandre. Du skal ikke så to slags utsæd på din mark. Det skal ikke komme på deg klær som er vevd av to slags garn. #5Mos 22:9,10.
20Når en mann ligger hos en kvinne og har samleie med henne, og hun er trellkvinne og festet til en annen mann, men ikke løskjøpt eller frigitt, da skal de straffes. Men de skal ikke bøte med livet, fordi hun ikke var frigitt.
21Men han skal føre sitt skyldoffer fram for Herren, til inngangen til sammenkomstens telt, en skyldoffervær. 22Med skyldofferværen skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn, for den synden han har gjort. Så får han tilgivelse for den synden han har gjort. 23Når dere kommer inn i landet og planter alle slags frukttrær, da skal dere holde deres første frukt for uren. I tre år skal de være urene for dere, og dere skal ikke ete av dem.
24I det fjerde året skal all deres frukt vies til Herren i en gledesfest. 25Først i det femte året kan dere ete deres frukt - for at de siden kan bære dess mer for dere. Jeg er Herren deres Gud. 26Dere skal ikke ete noe med blodet i. Dere skal ikke gi dere av med å tyde varsler eller spå av skyene. #3:17. 17:10. 5Mos 18:10. 2Kong 21:6,7.
27Dere skal ikke rundskjære håret, heller ikke skal du klippe ditt skjegg kort. 28Dere skal ikke skjære dere i kjøttet av sorg over en avdød, og ikke brenne inn skrifttegn på dere. Jeg er Herren. #5Mos 14:1. 29Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne drive hor, for at ikke landet skal drive hor og bli fullt av skjensel.
30Mine sabbater skal dere holde og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er Herren. #v.3. 26:2.
31Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn, så dere gjør dere urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud. #20:6,27. 5Mos 18:10. 1Sam 28:7. Jes 8:19.
32For de grå hår skal du reise deg og ære den gamle, og du skal frykte din Gud. Jeg er Herren. #1Tim 5:1,2.
33Når en fremmed bor hos dere i deres land, da skal dere ikke undertrykke ham. #2Mos 22:21. 23:9.
34Den fremmede som bor hos dere, skal regnes som en innfødt blant dere, og du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud. 35Dere skal ikke gjøre urett i dom, i lengdemål, i vekt eller i hulmål.
36Rette vektskåler, rette vektlodder, rett efa og rett hin skal dere ha. Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt. #5Mos 25:13 ff. Ord 10:1. 16:10. 20:10. Mika 6:10,10. 37Dere skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem. Jeg er Herren. #18:30.

Markert nå:

3 Mosebok 19: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring