3 Mosebok 18

18
Lover om kjønnslige forbindelser
1Herren talte til Moses og sa: 2Tal til Israels barn og si til dem: Jeg er Herren deres Gud. 3Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som dere bodde i. Og dere skal ikke gjøre som de gjør i Kana’ans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker. 4Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover, så dere følger dem. Jeg er Herren deres Gud. 5Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren. #Neh 9:29. Esek 20:10.#Luk 10:28. Rom 10:5. Gal 3:12. 6Ingen av dere skal røre ved noen kvinne av sin nære slekt for å avdekke hennes nakenhet. Jeg er Herren.
7Din far eller din mor skal du ikke blotte. Hun er din mor. Du skal ikke avdekke hennes nakenhet. #1Mos 19:33. Esek 22:10. 8Din fars hustru skal du ikke blotte. Det er din fars nakenhet. #20:10. 1Mos 35:22. 5Mos 22:30. 27:20.#2Sam 16:22. 1Kor 5:1. 9Du skal ikke blotte din søster, enten det er din fars datter eller din mors datter, enten hun er født hjemme eller borte. #v.10. 20:17. 5Mos 27:22. 2Sam 13:14. Esek 22:10. 10Din sønnedatter eller din datterdatter skal du ikke blotte, det er din egen nakenhet. 11Din fars hustrus datter, som også er din fars datter, skal du ikke blotte. Hun er din søster, du skal ikke avdekke hennes nakenhet. 12Din fars søster skal du ikke blotte, hun er din fars nære slekt. 13Din mors søster skal du ikke blotte, hun er din mors nære slekt. 14Din onkels nakenhet skal du ikke blotte, og ikke komme nær hans hustru, hun er din fars søster. #20:20. 15Din svigerdatter skal du ikke blotte. Hun er din sønns hustru, du skal ikke avdekke hennes nakenhet. #20:12. 1Mos 38:18. Esek 22:10. 16Du skal ikke blotte din brors hustru, det er din brors nakenhet. #20:21. Mark 6:18. 17Du skal ikke blotte en kvinne og hennes datter. Heller ikke hennes sønnedatter eller hennes datterdatter skal du blotte. De er hennes nære slekt. Det er skamløs ferd. #20:14. 18Du skal ikke ta din hustrus søster til ekte mens din hustru lever, så du vekker fiendskap mellom dem ved å ha samliv med dem begge. 19Du skal ikke gå inn til en kvinne som er uren i sin månedlige svakhet og avdekke hennes nakenhet. #15:24. 20:10,18.
20Du skal ikke ha samleie med din nestes hustru, så du blir uren ved henne. #20:10. 2Sam 10:4. 12:9. 21Du skal ikke gi noen av dine barn som ildoffer for Molok, du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. #20:2.#5Mos 12:31. 18:10. 2Kong 23:10. Jer 7:31. 32:35. 22Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig. #20:13. Rom 1:27. 1Kor 6:9. 1Tim 1:10. 23Du skal ikke ha kjønnslig omgang med noe dyr, for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne la noe dyr ha kjønnslig omgang med seg, det er skamløs ferd. #20:15,16. 2Mos 22:19. 5Mos 27:21. 24Gjør dere ikke urene med slikt! For alt dette gjorde de seg urene med, de hedningene som jeg driver ut for deres øyne. 25Landet ble urent, og jeg straffer det for dets misgjerning, så landet spyr ut sine innbyggere. 26Men dere skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerningene. Verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere, skal gjøre slikt. 27For alle disse avskyelige gjerningene har landets innbyggere gjort, de som var der før dere, og slik ble landet urent. 28For da kommer landet til å spy dere ut, fordi dere gjør det urent, likesom det spyr ut de folkene som har vært der før dere. 29Hver den som gjør noen av alle disse avskyelige gjerningene, skal bli utryddet av sitt folk - hver og en som gjør slikt. 30Så skal dere da ta vare på det jeg vil ha ivaretatt! Gjør ikke etter noen av de avskyelige skikkene som de har fulgt før dere. Før ikke urenhet over dere ved dem! Jeg er Herren deres Gud. #19:37. 20:8,22. 22:9.

Markert nå:

3 Mosebok 18: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring