3 Mosebok 13
NB

3 Mosebok 13

13
Lover om spedalskhet
1Herren talte til Moses og Aron og sa: 2Når det på et menneskes hud viser seg en knute eller et utslett eller en lys flekk, så det på hans hud er noe som ser ut til å bli spedalskhet, da skal han føres til Aron, presten, eller til en av hans sønner, prestene. #5Mos 24:8. 3Presten skal se på det syke stedet på huden, og dersom hårene på det er blitt hvite, og det syke stedet ser dypere ut enn huden ellers, da er det spedalskhet. Når presten ser det, skal han si ham uren. 4Men er det en hvit, lys flekk på huden, og den ikke ser dypere ut enn huden ellers, og hårene på den ikke er blitt hvite, da skal presten holde den syke innestengt i sju dager. 5Den sjuende dagen skal presten se på ham igjen, og dersom han finner at det syke stedet er uforandret å se til og ikke har bredt seg videre ut på huden, da skal han igjen holde ham innestengt i sju dager. 6Når så presten den sjuende dagen ser på ham enda en gang og finner at det syke stedet er bleknet og ikke har bredt seg videre ut på huden, da skal han si ham ren. Da er det bare et utslett. Han skal vaske sine klær, og så er han ren. 7Men brer utslettet seg på huden etter at han har vist seg fram for presten for å bli sagt ren, da skal han enda en gang vise seg fram for presten. 8Når presten da ser på ham og finner at utslettet har bredt seg videre ut på huden, da skal han si ham uren, det er spedalskhet. 9Når et menneske er blitt syk av spedalskhet, skal han føres til presten.
10Når presten da ser på ham og finner at det er en hvit knute på huden, og at hårene på den er blitt hvite, og at det er tegn til villkjøtt i knuten, 11da er det en gammel spedalskhet i huden på hans legeme. Presten skal si ham uren, han skal ikke holde ham inne, for han er alt uren. 12Men når spedalskheten bryter ut på huden, så den dekker den sykes hud helt fra hode til fot, overalt hvor prestens øye faller, 13og presten da ser på det og finner at spedalskheten dekker hele hans legeme, da skal han si den syke ren. Han er blitt hvit over det hele - han er ren. 14Men så snart det viser seg villkjøtt på ham, blir han uren. 15Når presten ser villkjøttet, skal han si ham uren. For villkjøttet er urent, det er spedalskhet. 16Men dersom villkjøttet igjen forandrer seg og blir hvitt, da skal han gå til presten. 17Når presten ser på ham og finner at det syke stedet er blitt hvitt, da skal han si den syke ren, for da er han ren. 18Når noen har en byll på huden, og den leges,
19og det der hvor byllen var, blir en hvit knute eller en lyserød flekk, da skal han vise seg fram for presten. 20Når presten ser på ham og finner at stedet ser dypere ut enn huden ellers, og at hårene på det er blitt hvite, da skal presten si ham uren. Det er spedalskhet som er brutt ut i byllen. 21Men når presten ser på det syke stedet og finner at det ikke er hvite hår der, og at det ikke er dypere enn huden ellers, og at det er blekt, da skal presten holde ham innestengt i sju dager. 22Brer det seg da videre ut på huden, skal presten si ham uren. Det er spedalskhet. 23Men dersom den lyse flekken blir uforandret på sitt sted og ikke har bredt seg ut, da er det bare arret etter byllen. Presten skal si ham ren. 24Når noen får et brannsår på huden, og kjøttet som gror i brannsåret, viser seg som en lyserød eller hvit flekk,
25da skal presten se på den, og dersom han finner at hårene på den lyse flekken er blitt hvite, og at den ser dypere ut enn huden ellers, da er det spedalskhet som er brutt ut i brannsåret. Presten skal si ham uren, det er spedalskhet. 26Men finner presten, når han ser på den, at det ikke er hvite hår på den lyse flekken, og at den ikke er dypere enn huden ellers, og at den er blek, da skal han holde ham innestengt i sju dager. 27Den sjuende dagen skal presten se på ham. Dersom flekken da har bredt seg videre ut på huden, skal presten si ham uren. Det er spedalskhet. 28Men dersom den lyse flekken blir uforandret på sitt sted og ikke har bredt seg ut på huden, og den er blek, da er det en knute etter brannsåret. Presten skal si ham ren, for det er bare arret etter brannsåret. 29Når en mann eller kvinne har et sykt sted på hodet eller i skjegget,
30så skal presten se på det syke stedet. Dersom han finner at det ser dypere ut enn huden ellers, og at det er gule, tynne hår på det, da skal han si ham uren. Det er skurv, spedalskhet på hodet eller i skjegget. 31Men dersom presten, når han ser på skurven, finner at den ikke ser dypere ut enn huden ellers, men at det ikke er sorte hår på den, da skal presten holde den som har skurven, innestengt i sju dager. 32Den sjuende dagen skal presten se på det syke stedet. Dersom han finner at skurven ikke har bredt seg ut, og at det ikke er gule hår på den, og at skurven ikke ser dypere ut enn huden ellers, 33da skal den som har skurven, rake seg, men ikke der hvor skurven er. Presten skal da igjen holde ham innestengt i sju dager. 34Dersom da presten ser på skurven den sjuende dagen, og finner at den ikke har bredt seg ut på huden, og at den ikke ser dypere ut enn huden ellers, da skal han si ham ren. Han skal vaske sine klær, så er han ren. 35Men dersom skurven brer seg ut på huden etter at han er sagt ren, 36så skal presten se på ham. Og dersom han finner at skurven har bredt seg ut på huden, da skal han ikke lete etter gule hår. Han er uren. 37Men ser det ut for ham som om skurven er uforandret, og det er vokst sorte hår på den, da er skurven legt. Han er ren, og presten skal si ham ren. 38Når en mann eller kvinne får lyse flekker på kroppen, hvite, lyse flekker,
39og presten da ser på dem og finner lyse flekker av en blek, hvit farge på huden, da er det bare et ufarlig utslett som er brutt ut på huden. Denne er ren. 40Når en mann mister håret på hodet, så han blir skallet, da er han ren. 41Når han mister håret fremme på hodet, så han blir fleinskallet, da er han ren. 42Men er det en lyserød flekk der hvor han er skallet, enten det er bak eller foran på hodet, da er det spedalskhet som bryter ut på det skallete sted, på bakhodet eller forhodet. 43Når presten ser på ham og finner at det er en lyserød knute på hans skallete bakhode eller forhode, av samme utseende som spedalskhet på huden, 44da er mannen spedalsk. Han er uren, presten skal si ham uren. Han har fått sykdommen på hodet. 45Den som er blitt rammet av spedalskhet, skal gå med flerrede klær og med uflidd hår. Han skal dekke til sitt skjegg og rope: Uren, uren! #Esek 24:17,22. Mika 3:7. 46Han skal være uren hele den tid han har sykdommen. Uren er han, han skal bo for seg selv, hans bolig skal være utenfor leiren. #14:3. 4Mos 5:2-4. 12:14.
Lover om urenhet på klesplagg
47Når det kommer spedalskhet på et klesplagg av ull eller lin,
48eller noe som er vevd eller strikket av lin eller av ull eller på skinn eller på noe som er gjort av skinn, 49og flekkene på klesplagget eller på skinnet eller på det som er vevd eller strikket eller på noe som er gjort av skinn, er grønnlige eller rødlige, da er det spedalskhet. Det skal vises fram for presten. 50Når presten har sett på flekkene, skal han holde det som flekkene er på, innelåst i sju dager. 51Dersom han da den sjuende dagen ser at flekkene har bredt seg ut på klesplagget eller på det som er vevd eller strikket eller på skinnet eller på noe som er gjort av skinn, da er det ondartet spedalskhet, det er urent. 52Enten det er klesplagget eller det som er vevd eller strikket av ull eller av lin eller noe som er gjort av skinn, hva det nå kan være, så skal det som flekkene er på, brennes opp. Det er ondartet spedalskhet, det skal brennes opp med ild. 53Men dersom presten, når han ser på det, finner at flekkene ikke har bredt seg ut på klesplagget eller på det som er vevd eller strikket eller på det som er gjort av skinn, hva det nå kan være, 54da skal han la det som flekkene er på, vaske, og igjen holde det innelåst i sju dager. 55Når så presten ser på det, etter at det er vasket, og han finner at flekkene ikke ser annerledes ut enn før, men at de heller ikke har bredt seg videre ut, da er det urent. Du skal brenne det opp med ild. Det er av det slaget som eter seg inn, på vrangen eller på retten. 56Men dersom presten, når han ser på det, finner at det stedet som flekkene er på, er blitt blekt etter vaskingen, da skal han rive det av klesplagget eller av skinnet eller av det som er vevd eller strikket. 57Men dersom flekkene ennå er synlige på klesplagget eller på det som er vevd eller strikket eller på det som er gjort av skinn, hva det nå kan være, da er det spedalskhet som bryter ut. Du skal brenne opp med ild det som flekkene er på. 58Men dersom flekkene på det klesplagget eller det som er vevd eller strikket eller tingene av skinn går bort når det vaskes, da skal det vaskes igjen. Så er det rent. 59Dette er loven om spedalskhet på klesplagg av ull eller av lin eller på det som er vevd eller strikket eller på noe som er gjort av skinn, hva det nå kan være - når det skal sies rent og når det skal sies urent.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.