3 Mosebok 11
NB

3 Mosebok 11

11
Lover om rene og urene dyr
1Herren talte til Moses og Aron og sa til dem: 2Tal til Israels barn og si: Dette er de dyr som dere kan ete av alle firføtte dyr på jorden: #5Mos 14:4 ff. 3Alle de firføtte dyr som har klover og har klovene kløvd helt igjennom, og som tygger drøv, dem kan dere ete. 4Blant dem som tygger drøv, og blant dem som har klover, er det bare disse dere ikke skal ete: kamelen, for den tygger vel drøv, men den har ikke klover, den skal være uren for dere, 5fjellgrevlingen, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for dere, 6haren, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for dere, 7svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennom, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for dere. 8Kjøttet av disse dyrene skal dere ikke ete, og dere skal ikke røre ved deres døde kropper, de skal være urene for dere. 9Dette kan dere ete av alt det som er i vannet: Alt det som er i vannet - i havene og i elvene - som har finner og skjell, det kan dere ete.
10Men det som ikke har finner og skjell av alt det som finnes i havene og i elvene, av alt det som vrimler i vannet, og av alt levende som er i vannet, det skal være en styggedom for dere. 11En styggedom skal de være for dere, deres kjøtt skal dere ikke ete, og deres døde kropper skal dere holde for en styggedom. 12Alt i vannet som ikke har finner og skjell, det skal være en styggedom for dere. 13Dette er de fuglene dere skal holde for en styggedom, de skal ikke etes, de er en styggedom: ørnen og lammegribben og svartgribben
14og glenten, og alle slags falker, 15alle slags ravner 16og strutsen og gjøken og måken, alle slags hauker, 17kattuglen og skarven og hubroen 18og sløruglen og pelikanen og gribben 19og storken, alle slags hegrer, og hærfuglen og flaggermusen. 20Alt kryp som har vinger og går på fire føtter, skal være en styggedom for dere.
21Av alt kryp som har vinger og går på fire føtter, må dere bare ete dem som har springben ovenfor føttene til å hoppe på marken med. 22Av dem kan dere ete: arbe-gresshopper, solam-gresshopper, hargol-gresshopper og hagab-gresshopper. 23Men alt annet kryp som har vinger og fire føtter, skal være en styggedom for dere. 24Ved disse dyrene blir dere urene. Hver den som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om kvelden, #5:2. 25og hver den som har båret en slik kropp, skal vaske klærne sine og være uren til om kvelden. 26Hvert firføtt dyr som vel har klover, men ikke har klovene kløvd helt igjennom og ikke tygger drøv, skal være urent for dere. Hver den som rører ved dem, blir uren. 27Alle firføtte dyr som går på labber, skal være urene for dere. Hver den som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om kvelden, 28og den som har båret deres døde kropper, skal vaske klærne og være uren til om kvelden. De skal være urene for dere. 29Blant de smådyr som kryper på jorden, skal disse være de mest urene for dere: muldvarpen og musen og alle slags firfisler,
30og anaka-firfislen, koah-firfislen og leta’a-firfislen, salamanderen og kameleonen. 31Disse skal være de mest urene for dere blant alle smådyr. Hver den som rører ved dem når de er døde, skal være uren til om kvelden. 32Alt det som et slikt dødt dyr faller på, er urent, enten det er trekar eller klær eller skinn eller sekker eller noen annen bruksgjenstand. Det skal legges i vann og være urent til om kvelden, da er det rent. 33Hvis det faller et slikt dyr ned i et leirkar, så blir alt det som er i karet urent, og karet selv skal dere slå i stykker. 34All mat som folk eter, og som lages til med vann, blir da uren. Og all drikk som folk drikker, blir uren, om den er i slike kar. 35Alt det som en slik død kropp faller på, blir urent. Enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for dere. 36Bare kilder og brønner som det samler seg vann i, blir like rene. Men den som rører ved deres døde kropper, blir uren. 37Om en slik død kropp faller på korn som skal såes, er kornet like rent. 38Men om det blir slått vann på såkornet, og en slik død kropp faller på det, da skal kornet være urent for dere. 39Dør noen av de firføtte dyr som er til føde for dere, da skal den som rører ved dyrets døde kropp, være uren til om kvelden, 40og den som har ett av dets døde kropp, skal vaske sine klær og være uren til om kvelden, og den som har båret dets døde kropp, skal vaske sine klær og være uren til om kvelden. #17:15. 41Alle smådyr som kryper på jorden, skal være en styggedom, de skal ikke etes. 42Dere må ikke ete det som kryper på buken, eller det som går på fire føtter, eller det som har flere føtter blant alle smådyr som kryper på jorden. Det skal være en styggedom. 43Gjør ikke dere selv motbydelige ved noe slikt kryp, og la dere ikke smitte ved dem, så dere blir urene!
44For jeg er Herren deres Gud, og dere skal hellige dere. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere skal ikke gjøre dere selv urene ved noe av det kryp som rører seg på jorden. #19:2 ff. 20:7 ff. 1Pet 1:16. 45For jeg er Herren, som førte dere opp fra landet Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. #19:36. 22:32,33. 25:38. 26:45. 46Dette er loven om de firføtte dyrene og fuglene og alt liv som rører seg i vannet, og om alle de dyr som kryper på jorden, 47så dere kan skille mellom urent og rent, mellom dyr som kan etes, og dyr som ikke kan etes.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.