3 Mosebok 10

10
Nadab og Abihu bærer fremmed ild inn i tabernaklet
1Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. #2Mos 30:9. 2Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn. #4Mos 3:4. 16:35. 26:61. 3Da sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han sa: På den som står meg nær, vil jeg hellige meg og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aron tidde. #4Mos 20:12,13. Amos 3:2.
4Men Moses kalte på Misjael og Elsafan, sønner av Arons onkel Ussiel, og sa til dem: Tre fram og bær deres brødre bort fra helligdommen og utenfor leiren! #2Mos 6:22. 5De trådte da fram og bar dem i deres kapper utenfor leiren, som Moses hadde sagt.
Forskrifter om prestenes tjeneste
6Da sa Moses til Aron og hans sønner Eleasar og Itamar: Dere skal ikke gå med uflidd hår og ikke rive i stykker deres klær, for at dere ikke skal dø, og for at han* ikke skal bli vred på hele menigheten. Men deres brødre, hele Israels hus, skal gråte over denne ild som Herren har opptent. #21:1 ff. *Herren. 7Dere skal ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt, for at dere ikke skal dø. For Herrens salvingsolje er på dere. Og de gjorde som Moses sa. 8Og Herren talte til Aron og sa:
9Vin eller sterk drikk skal verken du eller sønnene dine drikke når dere går inn i sammenkomstens telt, for at dere ikke skal dø - det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt - #Esek 44:21. 1Tim 3:3. Tit 1:7. 10så dere kan gjøre forskjell mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent, #10:47. 20:25. Ord 31:4,5. Esek 22:26. 44:23. 11og lære Israels barn alle de lover som Herren har kunngjort dem ved Moses. 12Så sa Moses til Aron og sønnene hans Eleasar og Itamar, som ennå var i live: Ta det matofferet som er til overs av Herrens ildoffer, og et det usyret ved siden av alteret. For det er høyhellig.
13Dere skal ete det på et hellig sted, for det er din og dine sønners fastsatte del av Herrens ildoffer. Slik er det blitt befalt meg. #2:3,10. 6:9. 14Og svingebrystet og løftelåret skal dere ete på et rent sted, du og dine sønner og dine døtre med deg. For det er gitt deg og dine barn som deres fastsatte del av Israels barns fredsoffer. #7:34. 4Mos 6:20. 18:10. 15Løftelåret og svingebrystet skal dere bære fram sammen med ildofferfettstykkene og svinge dem for Herrens åsyn. Det skal være din og dine barns fastsatte del til evig tid, slik som Herren har befalt. 16Da Moses spurte etter syndofferbukken, viste det seg at den var oppbrent. Da ble han vred på Eleasar og Itamar, Arons sønner som ennå var i live, og han sa: #9:3,15
17Hvorfor har dere ikke ett syndofferet på det hellige sted? Det er jo høyhellig, og han har gitt dere det for at dere skal ta bort menighetens syndeskyld og gjøre soning for dem for Herrens åsyn. #6:19,22. 18Blodet ble jo ikke båret inn i helligdommen. Derfor skulle dere ha ett kjøttet på det hellige sted, slik som jeg har befalt. #6:19,23. 19Da sa Aron til Moses: De har jo i dag ofret sitt syndoffer og sitt brennoffer for Herrens åsyn, og enda har slik en ulykke hendt meg. Om jeg nå hadde ett syndoffer i dag, skulle da det ha vært godt i Herrens øyne? #v.1-5. 20Da Moses hørte dette, syntes han det var rett.

Markert nå:

3 Mosebok 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring