Klagesangene 5

5
Herre, vend oss igjen til deg
1Husk Herre, det som har hendt oss. Se hit og se hvordan vi blir hånet! 2Vår arv er gått over til fremmede, våre hus til utlendinger. #Jer 6:12. 3Vi er blitt farløse, har ingen far. Våre mødre er som enker. 4Vi må kjøpe vannet vi drikker. Veden må vi betale. 5Våre forfølgere er på nakken av oss. Vi er trette, vi får ingen hvile. 6Vi ga vår hånd til Egypt og til Assyria, for å bli mettet med brød. #Jer 2:18. 7Våre fedre har syndet, de er ikke mer. Vi bærer straffen for deres misgjerninger. #2Mos 20:5. Jer 2:5. 7:25 ff. 14:20. 16:11 ff. 8Treller hersker over oss, ingen frir oss ut av deres hånd. 9Med fare for livet henter vi vårt brød, truet av sverdet i ørkenen. 10Vår hud brenner som en ovn fordi sulten piner oss. 11Kvinner har de krenket i Sion, jomfruer i Judas byer. 12De grep stormenn og hengte dem, de hadde ingen aktelse for de gamle. #4:16. 5Mos 28:50. Jes 47:6. 13Unge menn måtte bære kvernen, og gutter segnet under vedbøren. 14De gamle sitter ikke mer i porten, de unge menn er ikke mer ved sin strengelek. 15Det er forbi med vårt hjertes glede. Dansen har veket plassen for sorg. 16Kronen er falt av vårt hode. Ve oss, vi har syndet! #Job 19:9. Jer 13:18. Esek 21:26. 17Derfor er vårt hjerte sykt, derfor er våre øyne blitt dimme,
18for Sions berg ligger øde, rever løper omkring på det. #Jer 9:11. 19Du, Herre, troner til evig tid. Din trone blir fra slekt til slekt. #Sal 9:8. 102:13. 146:10. 20Hvorfor skulle du glemme oss for evig, forlate oss for så lang en tid? #Sal 13:2. 44:25. 21Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake! Forny våre dager, så de blir som før i tiden! #Sal 80:4. Jer 31:18. 22Eller har du rent forkastet oss? Er du blitt så brennende vred på oss?

Markert nå:

Klagesangene 5: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring