Klagesangene 3

3
Jeremia klager på sitt folks vegne
1Jeg er en mann som har sett elendighet under hans vredes ris. 2Han har ledet meg, og han lot meg vandre i mørke og ikke i lys. 3Sannelig, han har vendt seg mot meg, han vender sin hånd mot meg hele dagen. 4Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og han knuste mine ben. #1:13. Sal 38:4. 51:10. 5Han bygde en mur mot meg og omringet meg med bitterhet og trengsel. 6På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. #Sal 143:3. 7Han murte igjen for meg, så jeg ikke kan komme ut. Han gjorde mine lenker tunge. #Job 3:23. 19:8. 8Om jeg så ropte og skrek, slipper han ikke min bønn inn på seg. #Job 19:7. 30:20. Sal 22:3. 9Han stengte mine veier med hogne steiner, mine stier gjorde han krokete. 10Som en bjørn i bakhold, som en løve i sitt skjulested, slik var han mot meg. #Hos 13:7,8. Amos 5:19. 11Mine veier gjorde han til avveier. Han rev meg i stykker og ødela meg. 12Han spente sin bue og stilte meg opp som mål for sin pil. #2:4. Sal 7:13. 13Han lot sitt koggers sønner fare inn i mine nyrer. 14Jeg er blitt til latter for hele mitt folk, til en spottesang for dem hele dagen. #Job 30:9. Jer 20:7. Mika 2:4. 15Han mettet meg med bitre urter, han ga meg rikelig malurt å drikke. 16Han knuste mine tenner, han ga meg småstein å ete, han trykte meg ned i asken. 17Du forkastet meg og tok bort min fred. Jeg glemte det som godt er. 18Jeg sa: Det er forbi med min kraft og mitt håp til Herren. 19Husk min elendighet og min landflyktighet - malurt og galle! #Sal 69:22. Jer 9:15. Matt 27:34. 20Min sjel må stadig tenke på det, og er nedbøyd i meg.
Herrens barmhjertighet
21Dette vil jeg ta meg til hjertet, derfor vil jeg håpe:
22Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. #Neh 9:31. Sal 78:38. Jer 3:12.
23Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor. #Sal 52:3. Jes 33:2. 24Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. #Sal 16:5. 73:26. 119:57. 25Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. #Sal 40:2. 42:6,12. Jes 25:9. 26Det er godt at en er stille og venter på Herrens frelse. 27Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, 28at han sitter alene og tier, når han legger byrder på ham, 29at han trykker sin munn i støvet og sier: Kanskje det ennå er håp - 30at han vender sitt kinn til den som slår ham, lar seg mette med vanære. #Sal 123:3,4. Jes 50:6. Matt 5:39. 31For Herren forkaster ikke til evig tid, 32men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. #Sal 106:45. Jes 54:8. 33For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. 34Når noen knuser alle jordens fanger under sine føtter, 35når de bøyer mannens rett for Den Høyestes åsyn 36eller gjør en mann urett i hans sak - mon Herren ikke ser det? 37Hvem talte så det skjedde, uten at Herren bød det? #Sal 33:9. Amos 3:6.
38Er det ikke fra Den Høyestes munn både de onde og de gode ting utgår? #Job 2:10. Jes 45:7. Jer 32:42.
La oss ransake våre veier
39Hvorfor klager et menneske som lever? La hver klage over sin egen synd! 40La oss ransake våre veier og granske dem, og la oss vende om til Herren! #Sal 119:59. 41La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen! 42Vi har syndet og vært gjenstridige, du har ikke tilgitt. #2Kong 24:2-4. Jer 5:7,9.
43Du innhyllet deg i vrede og forfulgte oss. Du slo i hjel, du sparte ikke. 44Du innhyllet deg i skyer, så ingen bønn trengte igjennom. #Jes 1:15. 59:1,2. Sak 7:13. 45Du gjorde oss til skrap og utskudd blant folkene. #Sal 44:14,15. Nah 3:6. 46Alle våre fiender har åpnet sin munn mot oss. 47Gru og grav er blitt oss til del, ødeleggelse og undergang. #Jes 24:17. Jer 48:43. 48Bekker av tårer renner fra mitt øye fordi mitt folks datter er gått til grunne. #1:16. Jer 9:1. 14:17. 49Mitt øye renner og har ikke ro, det får ingen hvile, 50før Herrens øye ser ned fra himmelen. 51Mitt øye volder min sjel smerte på grunn av min bys døtre. 52Hardt jaget de meg som en fugl, de som var mine fiender uten årsak. 53De ville gjøre ende på mitt liv. De ville kaste meg i brønnen, og de kastet stein på meg. #Jer 37:15 ff. 38:6,9. 54Vannene strømmet over mitt hode. Jeg sa: Jeg er fortapt! #Sal 69:2. Jon 2:4,5.
Jeg påkalte ditt navn, Herre
55Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn. #Jon 2:3. Apg 16:24,25.
56Du hørte min røst. Lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp! 57Du var nær den dagen jeg kalte på deg. Du sa: Frykt ikke! #Sal 145:18. Jes 41:10,14. 58Herre, du har ført min sjels sak, du har frelst mitt liv. 59Herre, du har sett den urett jeg har lidd. Døm i min sak! 60Du har sett deres hevngjerrighet, alle deres onde råd mot meg. 61Du har hørt deres hån, Herre, alle deres onde planer mot meg, 62og alt det mine motstandere taler og tenker mot meg hele dagen. 63Akt på dem når de sitter, og når de står opp! De synger spottesanger om meg. #v.14. Job 30:9. Sal 69:13. 139:2. 64Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. #Sal 28:4. 137:8. Jer 50:29. 51:56.
65Du vil gi dem harde hjerter. Din forbannelse skal komme over dem. #Jes 6:10. 2Kor 3:14 ff. 66Du vil forfølge dem i vrede og ødelegge dem, så de ikke mer finnes under Herrens himmel. #Sal 79:6.

Markert nå:

Klagesangene 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring