Josva 13
NB

Josva 13

13
Land som ikke var inntatt
1Da Josva var blitt gammel og langt opp i årene, sa Herren til ham: Du er nå blitt gammel og er kommet langt opp i årene. Men ennå står det en meget stor del av landet igjen som skal inntas. 2Dette er det landet som står igjen: Alle filistrenes bygder og hele gesjurittlandet, #1Sam 27:8. 2Kong 8:2. 3for alt som ligger mellom Sjihor øst for Egypt og Ekrons grense mot nord, skal regnes som kana’aneisk land, både de fem filisterfyrstene i Gasa og Asjdod og Asjkelon og Gat og Ekron, og avittene. 4Mot syd hele kana’aneernes land, og Meara, som tilhører sidonierne, helt til Afek, til amorittenes grense, 5og giblittenes land og hele Libanon mot øst, fra Ba’al-Gad ved foten av Hermon-fjellet like til Hamat-veien, 6alle de som bor i fjellbygdene, fra Libanon til Misrefot-Majim, alle sidonierne. Jeg vil selv drive dem bort for Israels barn. Men du skal dele ut landet ved loddkasting til arv for Israel, slik som jeg har befalt deg! #1:6. 10:8. 7Så skift nå ut dette landet til arv for de ni stammene og den halve delen av Manasses stamme!
Landet øst for Jordan blir beskrevet etter sine grenser
8Sammen med Manasse hadde rubenittene og gadittene fått sin arv, som Moses ga dem på østsiden av Jordan. Dette hadde Moses, Herrens tjener, tildelt dem: #12:1-6. 4Mos 32:33 ff. 5Mos 3:12 ff. 9landet fra Aroer, som ligger ved bredden av Arnon-elven, og fra den byen som ligger midt i dalen, og hele sletten ved Medba like til Dibon, #5Mos 2:36. 3:10. 10og alle de byene som tilhørte Sihon, amorittkongen, som regjerte i Hesjbon, like til Ammons barns grense, 11og Gilead og gesjurittenes og ma’akatittenes land og hele Hermon-fjellet og hele Basan like til Salka - 12hele det riket som tilhørte Og i Basan, han som regjerte i Asjtarot og Edre’i. Han var den siste som var tilbake av refa’ittene, de som ble slått av Moses og drevet bort. #5Mos 3:10. 2Kong 10:33. Neh 9:22. 13Men Israels barn drev ikke bort gesjurittene og ma’akatittene. Gesjur og Ma’akat er blitt boende blant Israel til denne dag. 14Bare Levis stamme ga han ingen arv. Herrens, Israels Guds ildoffer er hans arv, slik han hadde sagt til ham. #14:13. 18:7. 4Mos 18:20. 5Mos 10:9. 18:1,2. 15Først ga Moses Rubens barns stamme arv etter deres ætter.
16De fikk landet fra Aroer, som ligger ved bredden av Arnon-elven, og fra den byen som ligger midt i dalen, og hele sletten ved Medba, 17Hesjbon og alle tilhørende byer som ligger på sletten: Dibon og Bamot-Ba’al og Bet-Ba’al-Meon 18og Jahsa og Kedemot og Mefa’at 19og Kirjatajim og Sibma og Seret-Hassahar på fjellet i dalen 20og Bet-Peor og Pisga-liene og Bet-Jesjimot 21og alle byene på sletten og hele det riket som tilhørte Sihon, amorittkongen, som regjerte i Hesjbon - det var ham Moses slo på samme tid som han slo midianittfyrstene Evi og Rekem og Sur og Hur og Reba, som var Sihons underkonger og bodde der i landet. #4Mos 31:8. 22Også Bileam, Beors sønn, spåmannen, slo Israels barn i hjel med sverdet, sammen med de andre som de slo i hjel. #4Mos 22:2 ff. 31:8.
23Og Rubens barns grense var Jordan og landet langsmed den. Dette var Rubens barns arv etter deres ætter, byene med tilhørende landsbyer. 24Så ga Moses Gads stamme - Gads barn - arv etter deres ætter. 25Det landet de fikk, var Jaser og alle byene i Gilead og halvdelen av Ammons barns land helt til Aroer, som ligger midt imot Rabba, 26fra Hesjbon til Ramat-Hammispe og Betonim og fra Mahanajim til Debirs landegrense, 27og i dalen fikk de Bet-Haram og Bet-Nimra og Sukkot og Safon, resten av det riket som hadde tilhørt Sihon, kongen i Hesjbon, med Jordan og landet langsmed den inntil enden av Kinneret-sjøen, på østsiden av Jordan. #12:3. 4Mos 34:10. 5Mos 3:17. 28Dette var Gads barns arv etter deres ætter, byene med tilhørende landsbyer. 29Så ga Moses den halve Manasses stamme arv, så at de også - den ene halvdelen av Manasses barns stamme - fikk arv etter sine ætter.
30Det landet de fikk, strakte seg fra Mahanajim over hele Basan - hele det riket som hadde tilhørt Og, kongen i Basan - både alle Ja’irs teltbyer som ligger i Basan, seksti byer, #4Mos 32:41. 5Mos 3:4,14. 31og halvdelen av Gilead, og Asjtarot og Edre’i, byer i det riket som hadde tilhørt Og i Basan. Alt dette fikk Manasses sønn Makirs barn - den ene halvdelen av Makirs barn - etter sine ætter. #17:1,2. 32Dette var det som Moses delte ut til arv på Moabs ødemarker på østsiden av Jordan, midt imot Jeriko. 33Men til Levis stamme ga Moses ingen arv. Herren, Israels Gud, er deres arv, slik han hadde sagt til dem.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.