Josva 12
NB

Josva 12

12
Fortegnelse over de kongene som Israel har overvunnet
1Dette var de kongene i landet som Israels barn slo. Deres land på østsiden av Jordan tok de i eie - fra Arnon-elven til Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst: #4Mos 21:13. 5Mos 3:8 ff. 2Sihon, amorittkongen, som bodde i Hesjbon og rådde over landet fra Aroer ved bredden av Arnon-elven, fra midten av elven, og over halvdelen av Gilead til Jabbok-elven, som er grensen mot Ammons barn. #4Mos 21:23,24. 5Mos 2:36. 3:16. 3Han rådde også over ødemarken inntil østsiden av Kinneret-sjøen og til østsiden av Ødemarks-havet eller Salthavet, bort imot Bet-Jesjimot og i sør til foten av Pisga-liene. 4Likeså inntok Israel det landet som tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem som var tilbake av refa’ittene. Han bodde i Asjtarot og Edre’i, #5Mos 1:4. 3:10.
5og han rådde over Hermon-fjellet og over Salka og over hele Basan inntil gesjurittenes og ma’akatittenes land, og over halvdelen av Gilead, til grensen mot Sihon, kongen i Hesjbon. 6Disse kongene hadde Moses, Herrens tjener, og Israels barn slått. Landet deres hadde Moses, Herrens tjener, gitt Ruben og Gad og halvdelen av Manasses stamme til eiendom. #4Mos 32:33. 5Mos 3:12. 7Og dette var de kongene i landet som Josva og Israels barn slo på vestsiden av Jordan - fra Ba’al-Gad i Libanon-dalen til det nakne fjellet som strekker seg opp imot Se’ir. Dette landet ga Josva Israels stammer til eiendom etter deres ættegreiner -
8i fjellbygdene og i lavlandet og i ødemarken og i liene og i ørkenen og i sydlandet, hetittenes land og amorittenes og kana’aneernes, perisittenes, hevittenes og jebusittenes land. 9Dette er kongene som Josva overvant: kongen i Jeriko, én, kongen i Ai, som ligger ved siden av Betel, én,
10kongen i Jerusalem, én, kongen i Hebron, én, 11kongen i Jarmut, én, kongen i Lakisj, én, 12kongen i Eglon, én, kongen i Geser, én, 13kongen i Debir, én, kongen i Geder, én, 14kongen i Horma, én, kongen i Arad, én, 15kongen i Libna, én, kongen i Adullam, én, 16kongen i Makkeda, én, kongen i Betel, én, 17kongen i Tappuah, én, kongen i Hefer, én, 18kongen i Afek, én, kongen i Lassaron, én, 19kongen i Madon, én, kongen i Hasor, én, 20kongen i Sjimron-Meron, én, kongen i Aksjaf, én, 21kongen i Ta’anak, én, kongen i Megiddo, én, 22kongen i Kedesj, én, kongen i Jokneam ved Karmel, én, 23kongen i Dor på Dor-høydene, én, kongen over Gojim ved Gilgal, én, 24kongen i Tirsa, én, i alt trettien konger.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.