Josva 10
NB

Josva 10

10
Josva overvinner fem amorittkonger
1Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og slått det med bann, og at han hadde gjort det samme med Ai og kongen der som han hadde gjort med Jeriko og kongen der. Han fikk også høre at innbyggerne i Gibeon hadde sluttet fred med Israel og bodde midt iblant dem. #6:21. 8:26 ff. 9:15. 2Da ble de meget redde, for Gibeon var en stor by, som en av kongebyene, større enn Ai, og alle mennene der var tapre stridsmenn. 3Så sendte Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem, bud til Hoham, kongen i Hebron, og til Piream, kongen i Jarmut, og til Jafia, kongen i Lakisj, og til Debir, kongen i Eglon, og sa: 4Kom opp til meg og hjelp meg, så vi kan slå Gibeon! For de har sluttet fred med Josva og Israels barn. 5De fem amorittkongene, kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakisj og kongen i Eglon, slo seg da sammen og dro opp med alle hærene sine. De slo leir ved Gibeon og førte krig mot byen. 6Da sendte innbyggerne i Gibeon bud til Josva i leiren ved Gilgal og sa: Slå ikke hånden av dine tjenere! Kom opp til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss! For alle amorittkongene som bor i fjellbygdene, har slått seg sammen mot oss.
7Så dro Josva opp fra Gilgal med alt sitt krigsfolk og alle sine tapre stridsmenn.
8Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem! Jeg har gitt dem i dine hender, og ikke én av dem skal kunne stå seg mot deg. #1:5,9. 6:2. 8:1. 5Mos 3:2.
9Josva kom brått over dem. Han brøt opp fra Gilgal og marsjerte hele natten. 10Herren slo dem med redsel for Israel, og Josva påførte dem et stort mannefall ved Gibeon. Siden forfulgte han dem på veien opp til Bet-Horon og hogg dem ned, helt til Aseka og Makkeda. #2Mos 14:24. 23:27. 5Mos 7:23. Dom 4:15. 11Mens de nå flyktet for Israel og var på veien ned fra Bet-Horon, kastet Herren store steiner ned over dem fra himmelen, hele veien fram til Aseka, så de døde. De som ble drept ved haglsteinene, var flere enn de Israels barn slo i hjel med sverdet. #2Mos 9:18,23,24. Sal 18:13,14. Jes 30:30. Åp 16:21. 12På denne dagen da Herren ga amorittene i Israels barns hånd, talte Josva til Herren. Han sa så hele Israel hørte det: Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i Ajalons dal!
13Og solen sto stille, og månen ble stående inntil folket hadde fått hevn over sine fiender. Står det ikke skrevet så i «Den rettskafnes bok»: - Solen ble stående midt på himmelen og drøyde nesten en hel dag, før den gikk ned. #2Sam 1:18. Jes 28:21. 38:8. Hab 3:10. 14Aldri har det vært noen dag som denne, verken før eller siden, da Herren hørte på en manns røst. For Herren stred for Israel. 15Så vendte Josva med hele Israel tilbake til leiren ved Gilgal.
16Men de fem kongene flyktet og skjulte seg i hulen ved Makkeda. 17Det ble meldt Josva: De fem kongene er funnet! De har gjemt seg i hulen ved Makkeda. 18Josva sa: Velt store steiner for inngangen til hulen og sett folk der til å vokte på dem! 19Men selv må dere ikke stanse. Forfølg fiendene deres og hogg ned baktroppen. La dem ikke komme inn i byene. For Herren deres Gud har gitt dem i deres hånd. 20Josva og Israels barn voldte et meget stort mannefall blant dem, de gjorde rent ende på dem slik at bare noen få av dem kom seg unna og slapp inn i de befestede byene. 21Så vendte hele folket tilbake i fred til Josva i leiren ved Makkeda. Ingen våget mer å kny mot noen av Israels barn. #2Mos 10:7. 22Da sa Josva: Åpne inngangen til hulen og før de fem kongene ut til meg! 23De gjorde så, de førte de fem kongene ut fra hulen til ham: kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakisj og kongen i Eglon. 24Da de hadde ført kongene ut til Josva, kalte han til seg alle Israels menn, og han sa til førerne for de stridsmenn som hadde dratt ut med ham: Kom hit og sett foten på nakken av disse kongene! - Og de kom fram og satte foten på nakken deres. 25Josva sa til dem: Frykt ikke og vær ikke redde! Vær frimodige og sterke! For slik skal Herren gjøre med alle fiender som dere kommer i strid med. 26Deretter hogg Josva dem ned. Han drepte dem og hengte dem opp på fem trær, og de ble hengende på trærne helt til kvelden. #8:29. 27Men ved solnedgang befalte Josva sine folk å ta dem ned av trærne og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
Den sørlige delen av Kana’an blir inntatt
28Samme dagen inntok Josva Makkeda og slo byen med sverdets egg. Kongen der slo han med bann, og hver sjel som var der. Han lot ikke noen bli i live eller slippe unna. Han gjorde med kongen i Makkeda som han hadde gjort med kongen i Jeriko. #6:21.
29Fra Makkeda dro Josva og hele Israel med ham til Libna og kjempet mot Libna. 30Herren ga også denne byen og dens konge i Israels hånd. Josva slo byen med sverdets egg og hogg ned hver sjel som var der. Han lot ikke noen bli i live eller slippe unna. Han gjorde med kongen der som han hadde gjort med kongen i Jeriko. 31Så dro Josva med hele Israel fra Libna til Lakisj. Han slo leir ved byen og kjempet mot den.
32Og Herren ga Lakisj i Israels hånd. Den andre dagen inntok Josva byen og slo den med sverdets egg. Han hogg ned hver sjel som var der, slik som han hadde gjort med Libna. 33Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Lakisj. Men Josva slo ham og hans folk og lot ikke noen av dem bli i live eller slippe unna.
34Fra Lakisj dro Josva med hele Israel til Eglon. De slo leir ved byen og kjempet mot den.
35Og de inntok byen samme dag og slo den med sverdets egg. Hver sjel som var der, slo han med bann samme dag, slik han hadde gjort med Lakisj. 36Så dro Josva med hele Israel fra Eglon opp til Hebron, og de stred mot byen. 37De inntok byen og slo den med sverdets egg, både den og kongen der og alle småbyene som lå under den. De hogg ned hver sjel som var der. Josva lot ikke noen bli i live eller slippe unna, slik han hadde gjort med Eglon. Han slo byen og hver sjel som var der, med bann. 38Deretter vendte Josva seg med hele Israel mot Debir og stred mot byen.
39Og han tok byen og kongen der og alle småbyene som lå under den. De slo dem med sverdets egg, og hver sjel som var der, slo de med bann. Josva lot ikke noen bli i live eller slippe unna. Som han hadde gjort med Hebron, og som han hadde gjort med Libna og dets konge, slik gjorde han med Debir og kongen der. 40Slik inntok Josva hele landet, både fjellbygdene og sydlandet og lavlandet og liene, og slo alle kongene der. Han lot ikke noen bli i live eller slippe unna, men slo hver levende sjel med bann, slik som Herren, Israels Gud, hadde befalt. #10:10,14,16. 5Mos 20:16,17.
41Han undertvang hele landet mellom Kadesj-Barnea og Gasa, og hele Gosen-landet like til Gibeon. 42Alle disse kongene og deres land tok Josva på samme tid, for Herren, Israels Gud, stred for Israel. 43Deretter vendte Josva med hele Israel tilbake til leiren ved Gilgal.
Kongene i nord

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.