Josva 1

1
Herren befaler Josva å føre Israels folk inn i landet
1Da Herrens tjener Moses var død, sa Herren til Josva, Nuns sønn, Moses’ tjener:#2Mos 24:13. 4Mos 10:28. 5Mos 1:38. 2Moses, min tjener, er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi Israels barn. 3Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses. #5Mos 10:24 ff. 4Fra ørkenen og Libanon helt til den store elven, til elven Frat, over hele hetittenes land, og helt til det store havet i vest, skal deres land nå. 5Ingen skal kunne stå seg mot deg alle ditt livs dager. Likesom jeg var med Moses, vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe deg og ikke forlate deg. #5Mos 31:6,8. Heb 13:5. 6Vær frimodig og sterk! For du skal skifte ut til arv blant dette folket det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. #19:51. 5Mos 1:38. 31:7,23. 7Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore. #5Mos 5:32. 1Kong 2:3 ff. Ord 4:27. 8Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram. #5Mos 17:19. Sal 1:2,3. 9Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. #v.7. 5Mos 31:7,8,23. Jer 1:8 10Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen:
11Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand reisekost! For om tre dager skal dere gå over Jordan her, for å gå og innta det landet som Herren deres Gud har gitt dere til eiendom. #3:2. 5Mos 9:1. 10:31. 12Til Ruben og Gad og til den halve Manasses stamme sa Josva:
13Husk hva Moses, Herrens tjener, bød dere da han sa: Herren deres Gud lar dere nå komme til ro og gir dere dette landet. #4Mos 32:20 ff. 5Mos 3:18-20. 14Deres koner og barn og buskapen deres skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere øst for Jordan. Men selv skal dere, så mange av dere som er våpenføre menn, dra fullt rustet fram foran deres brødre og hjelpe dem. 15Men når Herren lar deres brødre komme til ro likesom dere, når også de har tatt i eie det landet som Herren deres Gud har gitt dem, da skal dere vende tilbake og bosette dere i deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, ga dere på østsiden av Jordan. #22:4. 16Da svarte de Josva og sa: Alt det du har befalt oss, vil vi gjøre, og hvor du sender oss, vil vi gå.
17Likesom vi adlød Moses i alle ting, slik vil vi også adlyde deg. Måtte bare Herren din Gud være med deg, likesom han var med Moses. 18Hver den som setter seg imot din befaling og ikke lyder dine ord i alt det du befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk! #1:6,7.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring