Joel 3

3
Herren vil utgyte sin Ånd over alt kjød
1Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. #Jes 44:3.#Esek 39:29. Sak 12:10. Apg 2:16,17. 10:44. 2Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.
Den som påkaller Herrens navn skal bli frelst
3Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røksøyler. 4Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. #2:10,11. Jes 13:10 ff. Esek 32:7. Matt 24:29. Apg 2:20. 5Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. For på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være som Herren kaller. #Obad 17. Apg 2:21,39. Rom 10:13.
Dommen over Herrens fiender
6For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, #5Mos 30:3. Jer 33:26. Esek 16:53. Hos 6:11. 7da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal*. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. #Mika 4:11,12. *Josjafat betyr Herren dømmer.#Se v.17,19. 8De kastet lodd om mitt folk. De ga en gutt for en horkvinne. De solgte en pike for vin - og den drakk de opp. 9Og dere, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hva vil dere meg? Er det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart, i hast, skal jeg la deres gjerninger falle tilbake på deres eget hode.
10Dere tok mitt sølv og gull, og førte mine dyreste skatter bort til deres templer. 11Judas barn og Jerusalems barn solgte dere til grekerne for å få dem langt bort fra sitt land. 12Se, jeg kaller dem til oppbrudd fra hvert sted som dere har solgt dem til. Og det som dere har gjort, lar jeg komme tilbake på deres eget hode. 13Deres sønner og døtre vil jeg selge til Judas barn, og de skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte, for Herren har talt. 14Rop dette ut blant hedningefolkene: Rust dere til en hellig krig! Kall på krigsheltene! La alle stridsmenn stige fram og dra ut! 15Smi plogskjærene om til sverd og vingårdsknivene til spyd! Han som er veik, skal si: Jeg er en helt! #Jes 2:4. Mika 4:3. 16Skynd dere og kom, alle hedningefolk fra alle kanter, samle dere! - Herre, la dine mektige helter stige ned! #Sal 103:20. Jes 13:3. 17Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josjafats dal. For der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter. 18Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tråkk vinpressen, for den er full, pressekarene flyter over - deres ondskap er stor. #Matt 13:39. Mark 4:29. Åp 14:15,18.
19Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. #1:15. 2:1. Jes 34:2 ff. 20Sol og måne sortner, og stjernene slutter å skinne. #2:10.
Herren skal samle sitt folk i Jerusalem
21Herren skal brøle fra Sion, han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. #Jer 25:30.#Ord 18:10. Hos 11:10. Amos 1:2 ff. 3:8. 22Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg. Og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der. #Sal 68:17.#Jer 2:3. Esek 34:30. Obad 17. Åp 21:27. 23Det skal skje på den dagen at fjellene skal dryppe av most, og haugene skal flyte over av melk. Alle bekker i Juda renner fulle av vann, og en kilde veller fram fra Herrens hus og vanner Sjittims dal. #Esek 47:1. Amos 9:13. Sak 14:8. 24Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken, på grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. 25Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. 26Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion. #Sal 9:12. 74:2. Åp 6:10. 19:2.

Markert nå:

Joel 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring