Joel 1

1
Gresshopper ødelegger landet
1Herrens ord som kom til Joel, Petuels sønn. 2Hør dette, dere gamle! Lytt, alle som bor i landet! Har slikt skjedd i deres dager eller i deres fedres dager? 3Fortell deres barn om det. De skal fortelle det til sine barn, og deres barn igjen til en kommende slekt. 4Det gnageren* har levnet, åt vrimleren opp. Det vrimleren* levnet, åt slikkeren opp. Det slikkeren* levnet, åt ødeleggeren* opp. #2:25. 2Mos 10:4.#Jes 33:4. Amos 4:9. Nah 3:15,16.#*forskjellige navn på gresshopper. 5Våkn opp, dere drukne, og gråt! Jamre dere, alle vindrikkere, fordi mosten er revet bort fra munnen deres! 6For et folk er dratt opp mot mitt land, mektig og talløst. Dets tenner er løvetenner, det har jeksler som en løvinne. 7Mine vintrær har de ødelagt, mine fikentrær har de knekket - de er avplukket og bare, deres greiner er hvite.
Søk Herren med bønn og faste
8Klag som en jomfru som bærer sørgedrakt for sin ungdoms brudgom!
9Matoffer og drikkoffer er revet bort fra Herrens hus. Prestene, Herrens tjenere, sørger. #v.13. 2:14,17. 10Marken er lagt øde, jorden sørger. For kornet er ødelagt, mosten er tørket inn, oljen er svunnet bort. #Jes 24:4,7. Amos 1:2. 11Bøndene er skuffet, vindyrkerne klager. For hvete og bygg, markens grøde, er gått tapt. #Jes 17:11. Jer 9:12. 14:4. Amos 5:16. 12Vintreet er tørket, fikentreet er visnet, granatepletreet og palmen og epletreet, hvert tre på marken er tørket bort. Ja, all fryd er forsvunnet fra menneskenes barn. #Amos 4:7. 5:17. Hab 3:17. Hag 2:19. 13Kle dere i sørgeklær og klag, dere prester! Skrik, dere som gjør tjeneste ved alteret! Gå inn og sitt hele natten i sørgedrakt, dere min Guds tjenere! For matoffer og drikkoffer blir holdt tilbake fra deres Guds hus. 14Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens, deres Guds hus, og rop til Herren! #2:15 ff. 2Krøn 20:3. Esr 8:21. Jon 3:5.#
15Ve oss, for en dag! For nær er Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige. #2:1. 3:19. Jes 13:6. Esek 30:3. Sef 1:14. 16Er ikke maten blitt borte for våre øyne, glede og fryd fra vår Guds hus? 17Såkornet er tørket bort under mulden som dekker det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene er revet ned, for kornet er utskjemt. 18Hvor buskapen rauter! Bølingene streifer skremt omkring, for det finnes ikke beite. Også saueflokken må lide. #1Kong 18:5. Jer 14:5. Hos 4:3. Rom 8:22 19Til deg, Herre, roper jeg! For ild har fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær. 20Også markens ville dyr stønner opp til deg, for bekkene er uttørket. Og ild har fortært beitene i ødemarken. #1Kong 17:7. Sal 104:11. Jer 14:6.

Markert nå:

Joel 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring