Job 38

38
Herren åpenbarer seg for Job
1Da svarte Herren Job ut av stormen: 2Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand? 3Nåvel, bind opp om deg som en mann! Så vil jeg spørre deg, og du skal svare meg. #40:2. 42:4. 4Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det! #Sal 102:26. 104:5. 119:90. Ord 30:4.
5Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? #Ord 8:29. Jes 40:12. 6Hvor ble dens støtter senket ned, eller hvem la dens hjørnestein, 7mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd? 8Hvem lukket for havet med dører, da det brøt fram og gikk ut av mors liv, 9den gang jeg kledde det med skyer og svøpte det i skodde 10og merket av en grense for det og satte bom og dører #1Mos 1:9. Sal 33:7. 104:9. Ord 8:29. Jer 5:22. 11og sa: Hit skal du komme, og ikke lenger, her skal dine stolte bølger legge seg! 12Har du i dine dager befalt morgenen å bryte fram? Har du vist morgenrøden dens plass,
13for at den skulle gripe fatt i jordens ender, og de ugudelige ristes bort fra den? #24:16. 36:6. 14Da tar jorden form likesom leire under seglet, og tingene trer fram i sin drakt. 15De ugudelige mister sitt lys, og den løftede arm blir brukket. #24:17. Sal 37:17. 16Er du kommet til havets kilder, har du vandret på dypets bunn? 17Har dødens porter vist seg for deg? Har du sett dødsskyggens porter? 18Har du sett ut over jordens vidder? Si det dersom du kjenner alt dette! 19Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og mørket, hvor er dets sted - 20så du kunne bære det fram dit hvor det hører hjemme, og vise det veien dit hvor det bor! 21Du vet det vel! Den gang ble du jo født, og dine dagers tall er stort. 22Har du vært i forrådskamrene for snøen? Har du sett forrådshusene for hagl, 23det som jeg har oppspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag? #Åp 11:19. 16:21. 24Hva vei følger lyset når det deler seg, og østavinden når den sprer seg over jorden? #26:10. Joh 3:8. 25Hvem har åpnet renner for regnskyllet og vei for lynstrålen #Jer 10:13.
26for å la det regne over et øde land, over en ørken der ikke noe menneske bor, 27for å mette ørk og øde og få gressbunnen til å gro? #Sal 104:14. 107:35. 28Har regnet noen far? Eller hvem har avlet duggens dråper? #5:10. 36:27. Jer 14:22. 29Hvilket morsliv er vel isen gått fram fra, og himmelens rim - hvem har født det? #37:10. Sal 147:16,17. 30Vannet blir hardt som stein, og havets overflate stivner. 31Kan du knytte Sjustjernens bånd eller kan du løse Orions lenker? #9:9. Amos 5:8. 32Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og Bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? #9:9. 33Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? 34Kan du løfte din røst opp til skyen, så en flom av vann dekker deg? 35Kan du sende ut lynene, så de farer av sted, så de sier til deg: Se, her er vi! 36Hvem har lagt visdom i de mørke skyene, eller hvem har lagt forstand i tåken? 37Hvem teller skyene med visdom? Og himmelens vannsekker - hvem heller vann ut av dem, 38når støvet flyter sammen til en fast masse, og jordklumpene henger fast ved hverandre?

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring