Job 22
NB

Job 22

22
Elifas anklager Job for synd
1Da tok Elifas fra Teman til orde og sa: 2Kan vel en mann være til gagn for Gud? Nei, bare seg selv gagner den forstandige. 3Er det til noen nytte for Den Allmektige at du er rettferdig, eller til noen vinning at du vandrer ulastelig? 4Er det for din gudsfrykts skyld han refser deg eller går i rette med deg? 5Er ikke din ondskap stor og dine misgjerninger uten ende?
6Du tok jo pant av dine brødre uten grunn og dro klærne av de nakne. #24:7,9. Jes 58:7. 7Du ga ikke den trette vann å drikke, og den sultne nektet du brød. #31:17,31. Matt 25:42. 8Men den som gikk fram med vold, han fikk landet i eie, og den som var høyt aktet, bodde i det. 9Enker har du latt fare tomhendt, og farløses styrke ble knust. 10Derfor er det snarer rundt omkring deg, brått blir du grepet av frykt. #18:9 ff. 11Eller ser du ikke mørket og den vannflommen som dekker deg? 12Er ikke Gud høy som himmelen? Og se de øverste stjernene, hvor høyt de står! #11:8. Sal 147:4. Jes 40:26. 13Og du sier: Hva vet Gud? Kan han vel dømme gjennom mørket? #Sal 10:11. 94:7. Jes 29:15. Jer 23:23,24. 14Skyene er et dekke for ham, så han ikke ser noe, og på himmelens hvelving vandrer han. 15Vil du følge den gamle stien som onde menn har tråkket opp?
16De ble revet bort før tiden, og grunnen under føttene deres fløt bort som en strøm. #15:32,33. 21:13,18. 17De var menn som sa til Gud: Vik fra oss! - og som spurte hva Den Allmektige vel skulle kunne gjøre for dem, #21:14,15. 18enda han hadde fylt deres hus med det som var godt. - Men de ugudeliges tanker er langt fra mine tanker. - #21:16. Jes 55:7-9. 19De rettferdige så det og gledet seg, og de uskyldige spottet dem: #Sal 107:42. 20Sannelig, våre fiender er tilintetgjort, og ild har fortært deres overflod. 21Forlik deg nå med ham og slutt fred. Ved dette skal du høste det gode.
22Ta imot lærdom av hans munn og legg deg hans ord på hjertet! 23Vender du om til Den Allmektige, da skal din lykke bli bygd opp igjen. Men du må få urett bort fra dine telt. #8:5,6. 11:14,15. 24Kast ditt gull i støvet og ditt Ofir-gull blant steinene i bekken! 25Så skal Den Allmektige være ditt gull og være dynger av sølv for deg. #Sal 119:72. 26Da skal du glede deg i Den Allmektige og løfte ditt åsyn til Gud. #27:10. Sal 37:4. 27Du skal be til ham, og han skal høre deg. Du skal oppfylle dine løfter. #11:13 ff. 33:26. Sal 50:14. Jes 65:24. 28Og setter du deg noe fore, da skal det lykkes for deg, og over dine veier skal det skinne lys. 29Når det fører nedover, skal du si: Oppover! Han skal frelse den som slår sitt øye ned. #5:11. Sal 18:28. Jak 4:6. 30Selv den som ikke er uskyldig, skal han redde. Ved dine henders renhet skal han bli reddet. #42:8. Jak 5:16.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.