Job 12

12
Job anklager sine venner for mangel på visdom
1Da svarte Job og sa: 2Ja, sannelig, dere er de rette folkene! Og med dere dør visdommen ut! 3Men også jeg har forstand, likesom dere. Jeg står ikke tilbake for dere. Og hvem kjenner ikke til dette? #13:2. 4Til spott for mine venner er jeg blitt, jeg som ropte til Gud og fikk svar. Til spott er jeg, den rettskafne og uklanderlige. #17:6. 30:9. Jer 20:7. 5Den trygge føler bare forakt for ulykken, han tenker at den rammer bare dem hvis fot allerede vakler. 6Voldsmenn får ha sine telt i fred, og trygge er de som egger Gud til vrede, de som tenker at de har sin gud i sin hånd. #Hab 1:11.
7Spør bare dyrene, de skal lære deg. Spør himmelens fugler, de skal si deg det. 8Eller tal til jorden, og den skal lære deg, og havets fisker skal fortelle deg det. 9Hvem skjønner ikke av alt dette at det er Herrens hånd som har skapt det. 10Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd. #Apg 17:25,28. 1Tess 5:23. 11Mon ikke øret prøver ord, likesom ganen smaker mat? #34:3. 12Hos gråhårede er visdom, og langt liv gir forstand.
13Hos ham er visdom og velde, ham tilhører råd og forstand. #9:4. Ord 8:14. 14Se, han river ned, og ingen bygger opp igjen. Han stenger for en mann, og ingen kan lukke opp. #Jes 22:22. 25:2. Åp 3:7. 15Han demmer for vannene, og de tørker bort. Han slipper dem løs, og de river jorden med seg. #1Mos 7:11 ff. 8:1 ff. 16Hos ham er styrke og visdom. I hans makt er både den som farer vill, og den som fører vill. 17Han lar rådsherrer gå barbent bort, og gjør dommere til dårer. 18Kongers bånd løser han, men binder rep om deres lender. 19Han lar prester gå barbent bort, og mektige menn støter han ned. 20Han tar mælet fra prøvede menn og innsikt fra oldinger. 21Han utøser forakt over fyrster, og løser beltet på de mektige. #34:19. Sal 107:40. 22Han drar det skjulte fram fra mørket og fører dødsskygge fram i lyset. #Dan 2:22. 1Kor 2:10. 4:5. 23Han gjør folkene store, og han lar dem gå til grunne. Han gir folkene vidt rom, og han fører dem bort. 24Han tar forstanden fra høvdingene i landet, og lar dem tumle omkring i veiløs ødemark. #Sal 107:40. 25De famler i mørke uten lys, og han lar dem rave som drukne folk.

Markert nå:

Job 12: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring