Johannes 3

3
Jesus og Nikodemus
1Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. #7:50. 19:39. 2Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham. #9:16,33. 10:38. Apg 2:22. 3Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. #1:13. 2Kor 5:17. Jak 1:18. 1Pet 1:23. 1Joh 4:7. 5:1. 4Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? 5Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. #Ef 5:26. Tit 3:5. 6Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. #Sal 51:7. 1Kor 15:50. 7Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! 8Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. #Sal 135:7. Fork 11:5. 9Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? 10Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette? #Luk 2:46. 5:17. 11Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. #v.32. 7:16. 8:26,28. 12:49. 14:24. 12Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? 13Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. #v.31. 1:18. 6:38,42,62. Ord 30:4. Ef 4:9. 14Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet, #8:28. 12:32. 19:18. 4Mos 21:8,9.
15for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. #6:40. 20:31. 1Joh 5:11,12. 16For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. #Rom 5:8. 8:32. 1Joh 4:9,10
17For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. #8:15. 10:36. 12:47. 17:3. 18Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. #v.36. 5:24. 6:40. 1Joh 4:9.
19Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. #1:5,9. 7:7. 1Joh 3:12. 20For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. #Job 24:13. Ef 5:13. 21Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. #8:12. 1Joh 1:6.
Døperen Johannes vitner om Jesus
22Etter dette gikk Jesus og disiplene hans til Judea-landet. Der ble han en tid sammen med dem og døpte. #4:1,2.
23Men også Johannes døpte, i Ainon nær Salim, for det var mye vann der. Og folk kom dit for å bli døpt. #Matt 3:6.
24For Johannes var ennå ikke kastet i fengsel. #Matt 4:12. 14:3. 25Det ble nå en trette mellom Johannes’ disipler og en jøde om renselsen. #2:6. Matt 15:2. Luk 11:37,38.
26Og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham. #1:26-34. 27Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen. #19:11. 1Kor 4:7. Heb 5:4. 28Dere er selv mine vitner at jeg sa: Jeg er ikke Messias! men: Jeg er utsendt foran ham. #1:20,23. 29Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. #Matt 9:15. 25:1. 2Kor 11:2. Ef 5:23. Åp 19:7. 30Han skal vokse, jeg skal avta. 31Han som kommer ovenfra, er over alle. Den som er av jorden, er jordisk og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle. #8:23. Rom 9:5. 1Kor 15:47. 1Joh 4:5. 32Han vitner om det han har sett og hørt, og ingen tar imot hans vitnesbyrd. #v.11. 8:26,28. 33Den som har tatt imot hans vitnesbyrd, har stadfestet at Gud er sanndru. #1Joh 5:10. 34For han som Gud har utsendt, taler Guds ord. For Gud gir ikke Ånden etter mål. #Jes 11:2. Apg 10:38. 35Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. #5:20. 10:17. 13:3. 15:9. 17:2. Matt 11:27. 28:18. 36Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. #v.15,18. 5Mos 29:20. 32:22. 1Joh 5:12. Åp 6:16,17.

Markert nå:

Johannes 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring