Johannes 18
NB

Johannes 18

18
Jesus blir grepet
1Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med disiplene sine over bekken Kedron. Der var det en hage, og i den gikk han og disiplene hans inn. #2Sam 15:23. Matt 26:36,47 ff. Mark 14:32,43 ff. Luk 22:39,47 ff. 2Men også Judas, som forrådte ham, kjente stedet, for Jesus kom ofte sammen med disiplene sine der. 3Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra yppersteprestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen.#Matt 26:47-56.#Mark 14:43-50. Luk 22:47-53. Apg 1:16. 4Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem: Hvem leter dere etter? 5De svarte ham: Jesus fra Nasaret. Jesus sier til dem: Det er jeg*! Men også Judas, som forrådte ham, sto der sammen med dem. #Mal 3:2#*«Det er jeg!» kan også oversettes «JEG ER», se#2Mos 3:14 f. Jes 52:6, sml. Joh 8:24, 28, 58. 6Da han sa til dem: Det er jeg, vek de tilbake og falt til jorden. 7Da spurte han dem igjen: Hvem leter dere etter? Og de sa: Jesus fra Nasaret. 8Jesus svarte: Jeg sa dere at det er jeg! Er det da meg dere leter etter, så la disse gå!
9- for at det ordet som han hadde sagt, skulle bli oppfylt: Jeg mistet ikke noen av dem som du har gitt meg. #17:12. 10Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, slo til yppersteprestens tjener og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. 11Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i sliren! Skulle jeg ikke drikke det begeret Faderen har gitt meg?
Jesus for ypperstepresten
12Vakten og høvedsmannen og judeernes tjenere grep da Jesus og bandt ham. #Matt 26:57 ff. Mark 14:53 ff. Luk 22:54 ff. 13De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var yppersteprest dette året.
14Det var Kaifas som hadde gitt jødene det rådet at det var til gagn at ett menneske døde for folket. #11:49 ff. 15Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Denne disippelen var kjent med ypperstepresten, og gikk inn med Jesus i yppersteprestens gård. #Matt 26:58. Mark 14:54 ff. Luk 22:54 ff. 16Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippelen, som var kjent med ypperstepresten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn. 17Piken som var dørvakt, sier da til Peter: Er ikke du også en av disiplene til denne mannen? Han svarer: Det er jeg ikke! 18Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kullild, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. 19Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære.
20Jesus svarte ham: Jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i templet, der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. #Jes 45:19. 21Hvorfor spør du meg? Spør dem som har hørt meg, om hva jeg har talt til dem! Se, de vet hva jeg har sagt. 22Men da han hadde sagt dette, ga en av vaktene som sto der, Jesus et slag i ansiktet og sa: Er det slik du svarer ypperstepresten? #2Mos 22:28. 23Jesus svarte ham: Har jeg sagt noe galt, så bevis at det er ondt! Men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da?
24Annas sendte ham så bundet til Kaifas, ypperstepresten. #v.13. Matt 26:57. Mark 14:53. Luk 22:54.
Peter fornekter Jesus
25Men Simon Peter sto og varmet seg. De sa da til ham: Er ikke du også en av disiplene hans? Han nektet og sa: Det er jeg ikke. #Matt 26:69 ff. Mark 14:66 ff. Luk 22:55 ff.
26En av yppersteprestens tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret av, sier: Så jeg ikke deg i hagen sammen med ham? #v.10. 27Da nektet Peter igjen. Og straks gol hanen. #13:38. Matt 26:34. Mark 14:30. Luk 22:34.
Jesus for Pilatus
28De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen, for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete påske. #Matt 27:1-2, 11 ff.#Mark 15:1 ff. Luk 23:1 ff, 13 ff.
29Pilatus gikk da ut til dem og sa: Hva slags anklage fører dere mot denne mannen? 30De svarte og sa til ham: Var han ikke en ugjerningsmann, da hadde vi ikke overgitt ham til deg. 31Pilatus sa da til dem: Ta ham dere, og døm ham etter deres lov! Judeerne sa til ham: Vi har ikke rett til å ta livet av noen. #19:6. Apg 18:15. 32Det var for at det ordet skulle bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle dø. #3:14. 8:28. 12:32 ff. 33Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Han kalte Jesus fram for seg og sa: Er du jødenes konge? #12:13. Matt 27:11 ff. Mark 15:2 ff. Luk 23:3 ff. 34Jesus svarte ham: Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg dette om meg? 35Pilatus svarte: Jeg er vel ikke en jøde! Det er ditt eget folk og yppersteprestene som har overgitt deg til meg. Hva har du gjort? 36Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. #6:15. 1Tim 6:13. 37Pilatus sa da til ham: Men konge er du altså? Jesus svarte: Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst. 38Pilatus sier til ham: Hva er sannhet? Og da han hadde sagt dette, gikk han igjen ut til judeerne og sa til dem: Jeg finner ingen skyld hos ham.
39Men det er jo den skikk hos dere at jeg gir dere en fange fri i påsken. Vil dere nå at jeg skal gi dere jødenes konge fri? #Matt 27:15 ff. Mark 15:6 ff. Luk 23:17 ff. 40Da ropte de igjen: Ikke ham, men Barabbas! Men Barabbas var en røver. #Apg 3:14.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.