Johannes 17
NB

Johannes 17

17
Jesu yppersteprestelige bønn
1Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. Herliggjør din Sønn for at din Sønn kan herliggjøre deg, #12:23. 2likesom du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. #3:35. 10:28. 3Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. #Jes 53:11. 1Joh 5:20. 4Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. #4:34. Heb 5:9. 5Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til! #v.1. 1:1,2. 8:58. Apg 3:13. 6Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. #6:37. Sal 22:23,26. Heb 2:12. 7Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. 8For de ordene som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. #16:27,30. 9Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. #Luk 22:32. 10Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Og jeg er herliggjort i dem. #16:15. 11Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett. #10:30. 12Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten fortapelsens sønn - for at Skriften skulle bli oppfylt. #6:39. 13:18. Sal 41:10. Apg 1:16 ff. 13Men nå kommer jeg til deg. Og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. #15:11. 16:5,28. 14Jeg har gitt dem ditt ord. Og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden. #3:31. 8:23. 15:18,19. 15Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. #Matt 6:13. 2Tess 3:3. 1Joh 5:18.
16De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. #Sal 119:142,160. 18Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. #20:21. 19Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet. #1Kor 1:2,30. Heb 2:11. 10:10,14.
20Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. #v.11. 10:38. Gal 3:28. 1Joh 1:3. 3:24. 22Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, likesom vi er ett, 23jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, likesom du har elsket meg. #14:20. 16:27. 24Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. #v.5. 12:26. 14:3. 1Joh 3:2. 25Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg. #v.8. 7:28,29. 8:55. 16:27,30. Matt 11:27. 26Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem. #15:9.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.