Johannes 16
NB

Johannes 16

16
1Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. #Matt 11:6. 2De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. #9:22.#Matt 10:17. 24:9. Apg 9:1 ff. 26:9 ff. Åp 6:9. 3Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. #8:19. 15:21. 17:25. 1Joh 3:1.
Jesus lover disiplene Ånden til talsmann
4Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. #13:19. 14:29. 5Nå går jeg bort til ham som har sendt meg. Og ingen av dere spør meg: Hvor går du hen? #7:33. 6Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. #v.22. 7Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. #14:16,26. 8Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom: 9Om synd, fordi de ikke tror på meg. 10Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. 11Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. #12:31. Kol 2:15. 12Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. #14:26. 15:26. 14Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. #17:10.
Sorg og glede
16Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Og om en liten stund igjen skal dere se meg. #7:33. 13:33. 14:19. 17Da sa noen av disiplene hans til hverandre: Hva mener han med dette som han sier til oss: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og: Jeg går til Faderen? 18De sa derfor: Hva betyr dette som han sier: En liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. 19Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem: Er det dette dere drøfter med hverandre, at jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? 20Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede! #Sal 30:6,12. Mark 16:10. Luk 23:27. 21Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden. #1Mos 3:16. Jes 26:17. 22Slik har også dere smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. #20:20. Luk 24:52.
Bønn i Jesu navn
23Og på den dagen skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. #14:13,20. 15:16. 24Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. #14:14. 15:11. 25Dette har jeg talt til dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til dere i lignelser, men fritt ut forkynne dere om Faderen. #Sal 78:2. Matt 13:34 ff. 26På den dagen skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. 27For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. #17:8,25. 28Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. #8:42. 13:3. 29Hans disipler sa: Se, nå taler du fritt ut, og sier ingen lignelse! #v.25. 30Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du er utgått fra Gud. #21:17. 31Jesus svarte dem: Nå tror dere? 32Se, det kommer en time, og den er alt kommet, da dere alle skal bli spredt, hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. #8:16,29. Sak 13:7. Matt 26:31,56. 33Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden. #14:27. Rom 5:1. Ef 2:14. Kol 1:20. Åp 3:21.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.