Johannes 15
NB

Johannes 15

15
Det sanne vintre
1Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. #Matt 3:10. 15:13. 3Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere. #13:10. Apg 15:9. 4Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. #6:56. 5Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. #2Kor 3:5. Fil 2:13. 6Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brenner. #Matt 3:10. 7:19. 7Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. #v.16. Matt 7:7,8. 21:22. Jak 1:5. 1Joh 3:22. 8I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. #8:31. Matt 5:16. Fil 1:11. 1Pet 2:12. 9Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. #3:35. 17:23,24,26. 10Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min Fars bud og blir i hans kjærlighet. #1Joh 5:3. 11Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen. #16:24. 17:13. 1Joh 1:4.
Dere skal elske hverandre
12Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. #13:34. 13Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine. #10:11,15. Rom 5:8. Ef 5:2. 1Joh 3:16. 14Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. #Matt 12:50. 15Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere. #8:26. 16Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. #v.7. 14:13. 16:23. 17Dette er mitt bud til dere at dere skal elske hverandre. #v.12. 13:34.
Verden vil hate og forfølge dere
18Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. #7:7. 1Joh 3:13. 19Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. #17:14. Matt 10:22. 24:9. 1Joh 4:5. 20Husk det ordet som jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. #13:16. Matt 10:24. 24:9. 2Tim 3:12. 21Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg. #16:3. Apg 5:41. Åp 2:3. 22Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de ikke synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. #9:41. Luk 12:47. 23Den som hater meg, han hater også min Far. 24Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, da hadde de ikke synd. Men nå har de sett dem og hater likevel både meg og min Far. #5:36. 10:37. 25Men dette er skjedd for at det ordet skal bli oppfylt som er skrevet i deres lov: De hatet meg uten grunn. #Sal 69:5. 26Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. #14:16,26. 27Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.