Jeremia 9
NB

Jeremia 9

9
1Å, om mitt hode var vann, og mitt øye en tårekilde! Da ville jeg dag og natt gråte over de drepte blant mitt folk. #13:17. 14:17. Jes 22:4. Klag 1:16. 2:18.
Profeten skildrer frafallet
2Å, om jeg i ørkenen hadde et herberge for veifarende! Da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem. For de er alle sammen ekteskapsbrytere, en bande av troløse. #Sal 55:7 ff. 3De spenner sin tunge som en bue til løgn. Ikke på redelig vis er de blitt sterke i landet, men fra ondt til ondt er de gått fram. Og meg kjenner de ikke, sier Herren. #5:27,28. Sal 64:4. Jes 59:4. 4Vokt dere, hver for sin venn, og stol ikke på noen bror! For hver bror er en listig bedrager, og hver venn går omkring og baktaler. #12:6. Mika 7:5. 5De bruker svik, hver mot sin venn, og sannhet taler de ikke. De har lært opp sin tunge til å tale løgn. De har trettet seg ut med å gjøre urett. #Sal 52:5. Mika 6:12. 6Du bor midt i svik. I sin svik vil de ikke kjenne meg, sier Herren.
Straffen må komme, - Jerusalem skal bli en ruinhaug
7Derfor sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg vil smelte dem og prøve dem. For hvordan skulle jeg gjøre annet, slik som mitt folks datter er? #Jes 48:10. Mal 3:3. 8Deres tunge er en drepende pil, den taler svik. Med sin munn taler de vennlig til sin neste, og i sitt hjerte legger de snare for ham. #5:26. Sal 28:3. 55:22. 62:5. 9Skulle jeg ikke hjemsøke dem for dette? sier Herren. Skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette? #5:9,29. Jes 1:24. 10Over fjellene vil jeg oppløfte gråt og klage, og en klagesang over beitemarkene i ørkenen. For de er oppbrent, så ikke noen ferdes der, det høres ikke lyd av kveg der. Både himmelens fugler og dyrene har flyktet og dratt bort. #4:25. 12:4. Hos 4:3. 11Jeg vil gjøre Jerusalem til en steinrøys, til en bolig for sjakaler, og byene i Juda vil jeg gjøre til en ørken, så ingen bor i dem. #10:22. 26:18. Sal 79:1. Mika 3:12. Matt 24:2.
Folket har forlatt Herrens ord
12Den mann som er vis, han skal skjønne dette. Og den som Herrens munn har talt til, han skal forkynne det: Hvorfor er landet gått til grunne? Hvorfor er det oppbrent som ørkenen, så det ikke er noen som ferdes der? #Hos 14:10. 13Herren sa: Fordi de forlot min lov, som jeg la fram for dem, og ikke hørte på min røst og ikke fulgte den, 14men fulgte sitt harde hjerte, og fulgte Ba’alene, slik som deres fedre hadde lært dem, #3:17. 7:24. Dom 6:25. Jes 65:2. 15derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg gir dette folket malurt å ete og beskt vann å drikke. #8:14. 23:15. 16Jeg vil spre dem blant hedningefolk som de ikke kjente, verken de eller deres fedre. Og jeg vil sende sverdet etter dem, til jeg får gjort ende på dem. #13:24. 3Mos 26:33. 5Mos 28:64. Esek 5:12. 17Så sier Herren, hærskarenes Gud: Gi akt og kall på klagekvinnene at de skal komme, og send bud på de kyndige kvinnene at de skal #Amos 5:16. 18skynde seg å komme og oppløfte en klagesang over oss, så våre øyne kan renne med gråt og våre øyelokk flyte med vann!
19For en klagerøst høres fra Sion: Hvor vi er ødelagt! Vi er blitt dypt vanæret. Vi har måttet forlate landet fordi de har brutt ned våre boliger. 20Ja, dere kvinner, hør Herrens ord, og la øret gi akt på det hans munn taler. Lær deres døtre klagesang, la den ene lære den andre sørgesang: 21Døden steg opp i våre vinduer, kom inn i våre palasser, den rev bort de små barna på gatene, de unge mennene på torgene. #Sal 94:23. Joel 2:9. 22Si: Så sier Herren: Menneskenes døde kropper skal ligge som gjødsel på marken og som kornbånd etter høstfolkene, og det er ingen som samler dem. #8:2. 16:4. 25:33. Sal 83:11. 23Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom! 24Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren, som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. #1Kor 1:31. 2Kor 10:17. Fil 3:3. 25Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil hjemsøke alle omskårne som er uomskårne, #25:17 ff. Rom 2:25. 26Egypt og Juda og Edom og Ammons barn og Moab og alle med rundklipt hår som bor i ørkenen. For alle hedningefolkene er uomskårne, og hele Israels hus er uomskåret på hjertet. #4:4. 25:23. 49:32. 5Mos 30:6. Apg 7:51.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.