Jeremia 52
NB

Jeremia 52

52
Kong Sidkias frafall
1Sidkia var tjueen år gammel da han ble konge, og han regjerte elleve år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, datter av Jirmeja, og var fra Libna. #37:1,2. 2Kong 24:18 ff. 2Krøn 36:11 ff. 2Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. 3På grunn av Herrens vrede gikk det slik med Jerusalem og Juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. Og Sidkia falt fra kongen i Babel. #2Krøn 36:12,13. Esek 17:15. 4I hans niende regjeringsår, i den tiende måneden, på den tiende dagen i måneden, dro kongen i Babel, Nebukadnesar, med hele sin hær mot Jerusalem. De beleiret byen, og de bygde en voll rundt omkring den. #39:1 ff. 2Kong 25:1 ff. Esek 24:1,2. 5De holdt byen beleiret like til kong Sidkias ellevte år. 6I den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, var hungersnøden så stor i byen at landets folk ikke hadde noe å ete. 7Da ble bymuren gjennombrutt, og alle krigsmennene flyktet og dro ut av byen om natten gjennom porten mellom begge murene ved kongens hage, mens kaldeerne lå leiret mot byen rundt omkring. De tok veien til ødemarken. 8Men kaldeernes hær satte etter kongen, og den nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. Hele hans hær spredte seg og forlot ham. 9De grep kongen og førte ham opp til Babels konge i Ribla i Hamat-landet. Der avsa han dom over ham. 10Babels konge drepte Sidkias sønner for hans øyne. Også alle Judas høvdinger drepte han i Ribla. #39:6 ff. 2Kong 25:7. 11Babels konge lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker og førte ham til Babel, og han holdt ham i fengsel til hans dødsdag. 12I den femte måneden, på den tiende dagen i måneden, det var Babels konge Nebukadnesars nittende år, kom Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og en av de høyeste menn hos kongen i Babel, til Jerusalem. 13Han brente opp Herrens hus og kongens hus, og alle Jerusalems hus - alle stormennenes hus brente han opp med ild. 14Og hele den hær av kaldeere som høvdingen over livvakten hadde med seg, rev ned alle murene omkring Jerusalem. 15Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bortførte noen av de fattigste av folket og resten av folket, dem som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til kongen i Babel, og de siste av håndverkerne. 16Bare noen av de fattigste i landet lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake som vingårdsmenn og jordbrukere. 17Kaldeerne slo i stykker kobbersøylene i Herrens hus og fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus og førte alt kobberet av dem til Babel. #27:19 ff. 1Kong 7:15 ff. 18De tok også askebøttene og ildskuffene og knivene og bollene til å stenke blod med og røkelsesskålene og alle kobberkarene som hadde vært brukt til tjenesten. 19Også skålene og fyrfatene og bollene til å stenke blod med og askebøttene og lysestakene og røkelses-skålene og begrene, alt som var av gull, og alt som var av sølv, det tok høvdingen over livvakten. 20De to søylene, havet og de tolv kobberoksene, som var under fotstykkene som kong Salomo hadde laget for Herrens hus - i alle disse tingene var kobberet ikke til å veie. #1Kong 7:15 ff, 23 ff, 47. 21Om søylene er å si at den ene søylen var atten alen høy, og en tråd på tolv alen nådde omkring den. Den var fire fingrer tykk, og hul. #1Kong 7:15,21. 2Kong 25:17. 2Krøn 3:15. 22Det var et søylehode av kobber på den, og det ene søylehodet var fem alen høyt. Og det var nettverk og granatepler på søylehodet rundt omkring, alt sammen av kobber. Likedan var det med den andre søylen, som også hadde granatepler. 23Det var nittiseks granatepler på utsiden. I alt var det hundre granatepler på flettverket. 24Høvdingen over livvakten tok ypperstepresten Seraja og Sefanja, den nestøverste presten, og de tre dørvokterne, 25og fra byen tok han en hoffmann som var høvedsmann over stridsmennene, og sju menn som ennå fantes i byen av dem som stadig hadde adgang til kongen, og skriveren hos hærføreren, han som skrev ut landets folk til krigstjeneste, og seksti menn av landets folk som fantes i byen - 26dem tok Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og førte dem til Babels konge i Ribla. 27Og Babels konge slo dem i hjel i Ribla i Hamat-landet. Slik ble Juda bortført fra sitt land.
Tallet på dem som Nebukadnesar bortførte
28Dette er tallet på dem som Nebukadnesar bortførte: I det sjuende året tre tusen og tjuetre jøder. 29I Nebukadnesars attende år åtte hundre og trettito sjeler fra Jerusalem. 30I Nebukadnesars tjuetredje år bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, sju hundre og førtifem sjeler av jødene. Det var i alt fire tusen seks hundre sjeler.
Judas konge Jojakin blir satt fri
31I det trettisjuende året etter at Judas konge Jojakin var bortført, i den tolvte måneden, på den tjuefemte dagen i måneden, tok kongen i Babel, Evil-Merodak, i det året han ble konge, Judas konge Jojakin til nåde og førte ham ut av fengselet. #2Kong 25:27 ff. 32Han talte vennlig med ham og satte hans stol høyere oppe enn de andre kongene som var hos ham i Babel. 33Han la av seg fangedrakten og åt stadig ved hans bord, så lenge han levde. #2Sam 9:7. 1Kong 2:7. 34Det han trengte til livets opphold, fikk han alltid fra Babels konge, dag for dag, så lenge han levde, helt til sin død.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.