Jeremia 51
NB

Jeremia 51

51
Babel skal bli straffet når Herren sender fiender mot byen
1Så sier Herren: Se, jeg vekker et ødeleggende vær over Babel og over innbyggerne i Leb-Kamai*. #*mine motstanderes hjerte, navn på Babel. 2Jeg sender treskefolk mot Babel. De skal treske henne som en renser korn, og tømme hennes land. For de skal falle over henne fra alle kanter på ulykkens dag. 3La ikke bueskytteren spenne sin bue og ta brynjen på seg. Spar ikke hennes unge menn, slå hele hennes hær med bann! 4Drepte menn skal falle i kaldeernes land, gjennomborede menn på gatene. 5For Israel og Juda er ikke blitt enker, forlatt av sin Gud, Herren, hærskarenes Gud, enda deres land er fullt av skyld mot Israels Hellige. #Hos 11:8. Joh 14:18. 6Flykt ut av Babel, hver mann må redde sitt liv! Se til at dere ikke omkommer på grunn av Babels misgjerning! En hevnens tid er det for Herren. Han gjengjelder Babel det som hun har gjort. #50:8. Jes 34:8. 63:4. Åp 18:4,6. 7Babel var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg at som gale. #25:15 ff. Hab 2:15. Åp 17:2,4. 8Med ett er Babel falt og er blitt knust. Gråt over henne, hent balsam for hennes smerte! Kanskje hun kunne leges. #46:11. Jes 21:9. Åp 14:8. 18:2. 9Vi har prøvd å lege Babel, men hun lot seg ikke lege. Forlat henne, så vi kan gå hver til sitt land! For dommen over henne når til himmelen og hever seg til skyene. #50:16. Åp 18:5. 10Herren har latt vår rettferdige sak komme fram i dagen. Kom, la oss fortelle i Sion om Herrens, vår Guds gjerning! #50:34. Sal 102:22. Mika 7:9. 11Gjør pilene kvasse, grip skjoldene! Herren har vekket mederkongens ånd. For mot Babel er hans tanke rettet, han vil ødelegge henne. Det er Herrens hevn, hevnen for hans tempel. #50:28. Joel 3:10. 12Løft banner mot Babels murer! Hold sterk vakt, sett ut vaktposter, legg bakhold! For Herren har tenkt ut og setter i verk det som han har talt mot Babels innbyggere. 13Du som bor ved store vann, du som er rik på skatter! Din ende er kommet, målet for din vinning er fullt. #Åp 17:1. 14Herren, hærskarenes Gud, har sverget ved seg selv: Sannelig, jeg vil fylle deg med mennesker, talløse som en gresshoppesverm, de skal oppløfte frydeskrik over deg. 15Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderike ved sin visdom og utspente himmelen ved sin forstand. #10:12-16. Sal 146:6. 16Når han løfter sin røst, lar han vannene i himmelen bruse. Han lar skyer stige opp fra jordens ende, han sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. 17Hvert menneske er ufornuftig, uten forstand. Hver gullsmed har skam av sine utskårne bilder, hans støpte bilder er løgn, det er ingen ånd i dem. 18De er tomhet, et verk som vekker spott. Når tiden kommer da de blir hjemsøkt, skal de gå til grunne. 19Han som er Jakobs del, han er ikke lik dem! For han er den som har skapt alle ting og den ætt som er hans arv. Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. 20Du er min hammer, mitt krigsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag, og med deg ødelegger jeg kongeriker. #50:23. 21Med deg knuser jeg hest og rytter, og med deg knuser jeg vogn og kusk. 22Med deg knuser jeg mann og kvinne, og med deg knuser jeg gammel og ung, yngling og jomfru. 23Med deg knuser jeg hyrde og hjord. Med deg knuser jeg pløyeren og hans okser. Og med deg knuser jeg stattholdere og landshøvdinger. 24For øynene på dere gjengjelder jeg Babel og Kaldeas innbyggere all den ondskap de har gjort mot Sion, sier Herren. 25Se, jeg kommer over deg, du ødeleggende fjell, sier Herren, du som ødelegger hele jorden. Jeg vil rekke ut min hånd mot deg og velte deg ned fra fjellknausene og gjøre deg til et utbrent berg. 26Fra deg skal ingen ta stein til hjørne eller stein til grunnvoll. Men til evige ørkener skal du bli, sier Herren. 27Løft banner i landet, støt i horn blant folkene. Innvi folkeslag til kamp mot henne! Kall sammen mot henne Ararats, Minnis og Asjkenas’ riker. Innsett høvedsmenn mot henne, før hester fram som strihårede gresshopper! 28Innvi folkeslag til kamp mot henne, kongene i Media, dets stattholdere og alle dets landshøvdinger og hele det landet han råder over! 29Da skjelver jorden og bever. For Herrens tanker mot Babel blir fullbyrdet: Å gjøre Babels land til en ørken, så ingen bor der. 30Babels kjemper har holdt opp å stride. De sitter stille i borgene. Deres kraft er borte, de er blitt som kvinner. Det er satt ild på byens boliger, dens bommer er sprengt. #50:15,37. Sal 76:6. Nah 3:13. 31Den ene løper renner mot den andre og ett sendebud møter et annet når de skal melde Babels konge at hans by er inntatt fra alle kanter. 32Vadestedene er i fiendens vold, vanndammene uttørket med ild, og krigsmennene er forferdet. 33For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Babels datter er som en treskeplass når den blir stampet hard. Ennå en liten stund, så kommer høstens tid for henne. 34Babels konge Nebukadnesar har fortært oss, har ødelagt oss, har satt oss bort som et tomt kar, har oppslukt oss som et sjøuhyre, har fylt sin buk med min kostelige mat. Han har drevet oss bort. 35Den urett og vold jeg har lidd i mitt kjøtt, måtte den komme over Babel! - sier Sions innbyggere. Mitt blod, måtte det komme over Kaldeas innbyggere! - så skal Jerusalem si. 36Derfor sier Herren så: Se, jeg fører din sak og hevner deg. Jeg vil tørke ut hennes hav og gjøre hennes kilde tørr. 37Babel skal bli til steinrøyser, en bolig for sjakaler, til et skremsel og til spott, så ingen bor der. #2:15. 50:13. 38De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger. 39Når de er blitt hete, vil jeg gjøre et drikkelag for dem og gjøre dem drukne, for at de skal juble og så falle i en evig søvn og ikke våkne opp, sier Herren. #v.57. 25:26.#Jes 21:5. Dan 5:1 ff. Hos 7:6. Hab 2:16. 40Jeg vil føre dem ned som lam for å slaktes, som værer og geitebukker. 41Se, Sjesak er blitt hærtatt, all jordens pris er blitt inntatt! Hvor Babel er blitt til et skremsel blant folkene! #25:26. 42Havet er steget opp over Babel, hun er skjult av dets brusende bølger. 43Hennes byer er blitt til en ørken, et tørt land og en øde mark, et land som ingen bor i, og som intet menneske drar gjennom. 44Jeg hjemsøker Bel i Babel og drar det han har slukt, ut av hans munn. Folkeslag skal ikke lenger strømme til ham. Også Babels mur er falt. #50:2,15.
Israel skal dra ut av Babel
45Dra ut av henne, mitt folk! Hver mann må redde sitt liv - for Herrens brennende vrede. #50:8. Åp 18:4. 46Vær ikke motløse og redde for de ryktene som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år et annet rykte, og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker. #46:27,28. Matt 24:6. Mark 13:7. 47Se, derfor skal dager komme da jeg hjemsøker Babels utskårne bilder. Hele hennes land skal bli til skamme, og alle hennes menn skal bli drept og falle. 48Himmel og jord og alt som i dem er, skal juble over Babel. For fra nord skal ødeleggerne komme over henne, sier Herren. #Åp 18:20. 49Babel skal falle, på grunn av alle dem av Israel som er slått i hjel! Også Babels innbyggere skal falle, på grunn av dem som er slått i hjel over hele jorden! 50Dere som er unnkommet fra sverdet: dra bort, stans ikke! Kom Herren i hu fra det fjerne land og minnes Jerusalem! #Sal 137:5,6. 51Vi er blitt til skamme. Vi måtte høre hånsord. Skam dekket vårt ansikt, for fremmede var kommet inn i helligdommene i Herrens hus. 52Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg hjemsøker hennes utskårne bilder. Og i hele landet skal sårede menn stønne. 53Om så Babel vil stige opp til himmelen, og om hun vil gjøre sin høye festning utilgjengelig, så skal likevel ødeleggere fra meg komme over henne, sier Herren. #49:16. Jes 14:13-15. Obad 4. 54Skrik lyder fra Babel, det er stor ødeleggelse i kaldeernes land. 55For Herren ødelegger Babel og gjør ende på all støyen i byen. Deres bølger skal bruse som store vann, deres larmende røst skal la seg høre. 56For det kommer en ødelegger over Babel. Hennes kjemper blir fanget, deres buer blir knekket. For Herren er en hevnens Gud, han skal gjengjelde helt og fullt. #Sal 94:1. Jes 35:4. 59:18. Obad 15. 57Jeg vil gjøre hennes høvdinger og vismenn, hennes stattholdere og landshøvdinger og kjemper drukne, og de skal falle i en evig søvn og ikke våkne, sier Kongen, han som har navnet Herren, hærskarenes Gud. 58Så sier Herren, hærskarenes Gud: Babels brede mur skal rives til grunnen. Og hennes høye porter skal brennes opp med ild. Folkeslag har slitt for ingenting, og folkeferd har arbeidet seg trett med det som brenner opp. #Hab 2:13.
Boken om Babels ulykker
59Dette er det bud som profeten Jeremia ga Seraja, sønn av Nerija, Mahsejas sønn, da han dro til Babel sammen med Judas konge Sidkia i det fjerde året av hans regjering - Seraja var den som sørget for herbergene. 60Jeremia skrev opp i en bok all den ulykke som skulle komme over Babel, alle disse ordene som er skrevet om Babel. 61Og Jeremia sa til Seraja: Når du kommer til Babel, da se til at du leser opp alle disse ordene! 62Og du skal si: Herre! Du har talt mot dette stedet og sagt at du vil ødelegge det, så det ikke skal være noen som bor der, verken mennesker eller dyr, men at det skal bli til evige ørkener. 63Og når du er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den og kaste den ut i Eufrat, #Åp 18:21. 64og du skal si: Slik skal Babel synke og ikke komme opp igjen, på grunn av den ulykke som jeg lar komme over henne. Avmektige skal de ligge der. - Her ender Jeremias ord.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.