Jeremia 43
NB

Jeremia 43

43
Jeremia blir ført til Egypt
1Men da Jeremia var ferdig med å tale til hele folket alle Herrens, deres Guds ord, som Herren deres Gud hadde sendt ham til dem med - alle disse ordene, 2da sa Asarja, Hosajas sønn, og Johanan, Kareahs sønn, og alle de overmodige mennene, til Jeremia: Du taler løgn! Herren vår Gud har ikke sendt deg og sagt: Dere skal ikke dra til Egypt for å bo der. 3Men Baruk, Nerijas sønn, egger deg opp mot oss, for at vi skal bli gitt i kaldeernes hånd, så de kan drepe oss eller føre oss bort til Babel. 4Og Johanan, Kareahs sønn, og alle hærførerne og alt folket ville ikke høre på Herrens røst og bli i Juda land.
5Men Johanan, Kareahs sønn, og alle hærførerne tok alle dem som var blitt igjen av Juda, de som var kommet tilbake fra alle de hedningefolkene som de var blitt drevet bort til, for å bo i Juda land, #40:11,12. 6mennene og kvinnene og de små barna og kongens døtre og hver sjel som høvdingen over livvakten, Nebusaradan, hadde latt bli igjen hos Gedalja, sønn av Akikam, Sjafans sønn, og likeså profeten Jeremia og Baruk, Nerijas sønn, #40:7. 41:10. 7og de dro av sted til landet Egypt, for de hørte ikke på Herrens røst. Så kom de fram til Tahpanhes. 8Og Herrens ord kom til Jeremia i Tahpanhes, og det lød så: 9Ta noen store steiner i hånden og gjem dem i mursteinsgulvet foran inngangen til faraos hus i Tahpanhes, og la noen menn fra Juda se på det! 10Og du skal si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg sender bud og henter min tjener Nebukadnesar, Babels konge, og setter hans trone oppå disse steinene som jeg har gjemt, og han skal bre ut sin tronhimmel over dem. #46:13 ff. 11Han skal komme og slå landet Egypt. Den som hører døden til, blir overgitt til døden. Den som hører fangenskapet til, blir overgitt til fangenskapet. Og den som hører sverdet til, blir overgitt til sverdet. #15:2. 12Jeg vil sette ild på gudetemplene i Egypt, og han skal brenne dem opp og føre gudene bort. Han skal svøpe seg i landet Egypt, likesom en hyrde svøper seg i sin kappe, og siden skal han dra bort i fred. #46:25. 2Mos 12:12. 4Mos 33:4. Jes 10:10. 13Han skal knuse støttene i Bet-Sjemesj i landet Egypt, og templene i Egypt skal han brenne opp med ild.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.