Jeremia 40

40
Jeremia hos Gedalja
1Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren etter at Nebusaradan, høvdingen over livvakten, hadde løslatt ham fra Rama. Han hentet ham mens han var bundet med lenker midt iblant alle de fangene fra Jerusalem og Juda som ble bortført til Babel. 2Høvdingen over livvakten hentet Jeremia og sa til ham: Herren din Gud har forkynt denne ulykken over dette stedet. 3Og Herren lot det komme og gjorde som han hadde sagt. For dere hadde syndet mot Herren og ikke hørt på hans røst, og så kom dette over dere. 4Se, nå har jeg i dag løst deg av lenkene om din hånd. Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt og rett i dine øyne. 5Da han ennå ikke vendte seg til noen kant, sa han: Så vend tilbake til Gedalja, sønn av Akikam, Sjafans sønn, som Babels konge har satt over Judas byer. Bli hos ham midt iblant folket, eller gå hvor som helst det er rett i dine øyne å gå! Og høvdingen over livvakten ga ham mat og gaver og lot ham fare. #39:14. 2Kong 25:22. 6Og Jeremia kom til Gedalja, Akikams sønn, i Mispa. Han ble hos ham midt iblant folket, blant dem som var igjen i landet. 7Da alle hærførerne, som var ute på landsbygden, de og deres menn, hørte at Babels konge hadde satt Gedalja, Akikams sønn, til å styre landet, og at han hadde overgitt til hans oppsyn menn og kvinner og små barn og dem av folket i landet som ikke var blitt bortført til Babel, #39:10. 52:16. 2Kong 25:23.
8da kom de til Gedalja i Mispa, både Ismael, Netanjas sønn, og Johanan og Jonatan, Kareahs sønner, og Seraja, Tanhumets sønn, og sønnene til Ofai fra Netofa og Jesanja, ma’akatittens sønn, de og deres menn. 9Og Gedalja, sønn av Akikam, Sjafans sønn, sverget dem og deres menn en ed og sa: Frykt ikke for å tjene kaldeerne! Bli i landet og tjen Babels konge! Så skal det gå dere vel. #27:11. 2Kong 25:24. 10Se, jeg blir boende i Mispa for å ta imot de kaldeerne som kommer til oss. Men dere skal samle vin og frukt og olje og fylle karene deres. Bli boende i de byene som dere har tatt til eie. 11Også alle de jødene som var i Moab og blant Ammons barn og i Edom, og de som var i alle andre land, hørte at Babels konge hadde latt en rest av folket bli tilbake i Juda, og at han hadde satt Gedalja, sønn av Akikam, Sjafans sønn, over dem. 12Alle disse jødene vendte tilbake fra alle de stedene som de var drevet bort til, og kom til Juda land, til Gedalja i Mispa. Og de samlet vin og frukt i stor mengde. 13Men Johanan, Kareahs sønn, og alle hærførerne, som var ute på landsbygden, kom til Gedalja i Mispa,
14og de sa til ham: Vet du at Ba’alis, Ammons barns konge, har sendt Ismael, Netanjas sønn, for å slå deg i hjel? Men Gedalja, Akikams sønn, trodde dem ikke. 15Johanan, Kareahs sønn, sa i hemmelighet til Gedalja i Mispa: La meg gå av sted og slå i hjel Ismael, Netanjas sønn, uten at noen får vite det! Hvorfor skal han slå deg i hjel, slik at hele Juda, som har samlet seg om deg, skal bli spredt, og den rest som er blitt tilbake av Juda, gå til grunne? #1Sam 26:8. 2Sam 16:9. 16Men Gedalja, Akikams sønn, sa til Johanan, Kareahs sønn: Gjør ikke det. For det er løgn det du sier om Ismael.

Markert nå:

Jeremia 40: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring