Jeremia 39

39
Jerusalem blir inntatt
1I Judas konge Sidkias niende år, i den tiende måneden, kom Babels konge Nebukadnesar og hele hans hær til Jerusalem og beleiret byen.#52:4 ff. 2Kong 25:1 ff. 2Krøn 36:17 ff. 2I Sidkias ellevte år, i den fjerde måneden, på den niende dagen i måneden, brøt de inn i byen. 3Da kom alle Babel-kongens stormenn inn og satte seg i Midtporten. Det var Nergal-Sareser, Samgar-Nebu, Sarsekim, den øverste hoffmannen, Nergal-Sareser, den øverste av magerne, og alle de andre stormennene hos Babels konge. 4Men da Judas konge Sidkia og alle krigsmennene så dem, flyktet de og dro om natten ut av byen på veien til kongens hage gjennom porten mellom begge murene. Kongen tok veien ut til ødemarken. #52:7. 2Kong 25:4 ff. Esek 12:12. 5Og kaldeernes hær satte etter dem og nådde Sidkia igjen på Jerikos ødemarker. De tok ham og førte ham opp til Babels konge Nebukadnesar i Ribla i Hamat-landet, og han avsa dom over ham. 6Babels konge drepte Sidkias sønner i Ribla for hans øyne. Likeså drepte Babels konge alle stormennene i Juda. #52:10,24 ff. 2Kong 25:6,7,18 ff. 7Han lot Sidkia blinde, og han lot ham binde med to kobberlenker for å føre ham til Babel. #52:11. Dom 16:21. Esek 12:13. 8Kongens hus og de husene som hørte folket til, brente kaldeerne opp med ild, og Jerusalems murer rev de ned. 9Resten av folket, de som var blitt tilbake i byen, og overløperne som var gått over til ham, og resten av folket, de som var blitt tilbake, dem bortførte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, til Babel. 10Bare noen fattigfolk, som ikke hadde eiendom, lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli tilbake i Juda land. På samme tid ga han dem vingårder og åkrer.
Jeremia blir satt fri
11Og Babels konge Nebukadnesar ga Nebusaradan, høvdingen over livvakten, befaling om Jeremia og sa:
12Ta ham og la ditt øye våke over ham og gjør ham ikke noe ondt! Gjør med ham slik som han selv sier til deg! #40:4 ff. Sal 105:15. Ord 16:7. 13Da sendte Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og Nebusjasban, den øverste av hoffmennene, og Nergal-Sareser, den øverste av magerne, og alle Babel-kongens stormenn, 14- de sendte bud og tok Jeremia ut av vaktgården, og de overlot ham til Gedalja, sønn av Akikam, Sjafans sønn, for at han skulle føre ham ut til sitt hus. Og han ble boende der blant folket. 15Men til Jeremia var Herrens ord kommet da han satt fast i vaktgården, og det lød så: 16Gå og si til etiopieren Ebed-Melek: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg lar mine ord komme over denne byen til det onde og ikke til det gode, og de skal bli oppfylt for dine øyne på den dagen. #38:7. 17Men jeg vil redde deg på den dagen, sier Herren, og du skal ikke bli overgitt til de mennene som du gruer for. 18For jeg vil la deg unnkomme, og du skal ikke falle for sverdet, men du skal få livet til krigsbytte, fordi du satte din lit til meg, sier Herren. #21:9. 38:2. 45:5. Dan 6:24.

Markert nå:

Jeremia 39: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring