Jeremia 37

37
Sidkia ber Jeremia om forbønn
1Sidkia, Josjias sønn, ble konge etter Konja, Jojakims sønn. For Babels konge Nebukadnesar hadde satt ham til konge i Juda land. #22:24. 52:1 ff. 2Kong 24:17 ff. Esek 17:13. 2Men han og hans tjenere og landets folk hørte ikke på Herrens ord, som han talte ved profeten Jeremia. 3Kong Sidkia sendte Jehukal, Sjelemjas sønn, og presten Sefanja, Ma’asejas sønn, til profeten Jeremia for å si: Be for oss til Herren vår Gud! #29:25. 42:2. Jes 37:2 ff. 4Jeremia gikk den gang inn og ut blant folket. De hadde ennå ikke satt ham i fengsel.
5Faraos hær var da dratt ut fra Egypt, og da kaldeerne, som holdt Jerusalem beleiret, fikk høre dette, dro de bort fra Jerusalem. 6Da kom Herrens ord til profeten Jeremia, og det lød så: 7Så sier Herren, Israels Gud: Dette skal dere si til Judas konge, som sendte dere til meg for å spørre meg: Se, faraos hær, som har dratt ut for å komme dere til hjelp, skal vende tilbake til sitt land, til Egypt. 8Og kaldeerne skal komme tilbake og kjempe mot denne byen. De skal innta den og brenne den opp med ild. #34:22. 38:23. 39:2 ff.
9Så sier Herren: Dere må ikke narre dere selv og si: Kaldeerne skal ganske sikkert dra bort fra oss! For de skal ikke dra bort. 10Selv om dere så slo hele kaldeernes hær som kjemper mot dere, og det bare ble noen hardt sårede tilbake blant dem, så skulle disse stå opp, hver i sitt telt, og brenne denne byen opp med ild.
Jeremia settes i fengsel
11Da kaldeernes hær var dratt bort fra Jerusalem på grunn av faraos hær,
12gikk Jeremia ut av Jerusalem midt iblant folket for å gå til Benjamins land og hente sin arvedel. 13Da han var i Benjamin-porten, sto der en høvedsmann for vakten ved navn Jerija, sønn av Sjelemja, sønn av Hananja. Han grep fatt i profeten Jeremia og sa: Du vil gå over til kaldeerne! 14Da sa Jeremia: Det er løgn! Jeg vil ikke gå over til kaldeerne. Men Jerija hørte ikke på Jeremia, han grep ham og førte ham til høvdingene. 15Da ble høvdingene harme på Jeremia og slo ham, og de satte ham i fangehuset, i statsskriveren Jonatans hus. Det hadde de gjort til fengsel. #20:2.
16Da Jeremia var kommet i fangehullet, i kjelleren, og hadde sittet der i mange dager, #38:6. 17sendte kong Sidkia bud og lot ham hente. Kongen spurte ham i hemmelighet i sitt hus og sa: Er det noe ord fra Herren? Jeremia svarte: Ja, det er. Og så sa han: Du skal bli gitt i Babel-kongens hånd. #34:21. Esek 12:13. 18Deretter sa Jeremia til kong Sidkia: Hva har jeg syndet mot deg og dine tjenere og dette folket, siden dere har satt meg i fengsel? 19Og hvor er nå deres profeter, de som profeterte for dere og sa: Babels konge skal ikke komme over dere og over dette landet? 20Og hør nå, herre konge! La min ydmyke bønn bæres fram for ditt ansikt og send meg ikke tilbake til statsskriveren Jonatans hus, for at jeg ikke skal dø der! #36:7. 38:26. 21På kong Sidkias bud holdt de Jeremia i varetekt i vaktgården og ga ham et brød hver dag fra bakerens gate, inntil alt brødet i byen var slutt. Og Jeremia ble sittende i vaktgården. #38:9. 52:6. 2Kong 25:3. Job 5:20.#

Markert nå:

Jeremia 37: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring