Jeremia 29
NB

Jeremia 29

29
Jeremias brev til de bortførte i Babel
1Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste blant de bortførte, og til prestene og profetene og hele det folket som Nebukadnesar hadde bortført fra Jerusalem til Babel. 2Det var etter at kong Jekonja og kongens mor og hoffmennene, Judas og Jerusalems høvdinger, og håndverkerne og smedene var dratt bort fra Jerusalem. #24:1. 2Kong 24:15 ff. 3Han sendte brevet med Elasa, Sjafans sønn, og Gemarja, Hilkias sønn, som Judas konge Sidkia sendte til Babel, til Babels konge Nebukadnesar, og det lød så: 4Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel: 5Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! 6Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre! 7Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel. 8For så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere! Lytt heller ikke til de drømmene som dere selv har! #27:14,16. 9For løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. #14:14. 23:21. 28:15. 10For så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette stedet. #25:11,12. 2Krøn 36:21. Dan 9:2. Sak 1:12.
11For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. #31:17. Ord 23:18. 24:20. 12Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. #33:3. Sal 50:15. 13Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. #24:7. 5Mos 4:29. 1Krøn 28:9. Joel 2:12. Luk 11:9. 14Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. #30:3,18. 32:44. 33:7,26. 5Mos 30:1 ff. Sef 2:7.# 15Dere sier: Herren har latt profeter stå fram for oss i Babel!
16Så sier Herren om kongen som sitter på Davids trone, og om alt folket som bor i denne byen, deres brødre, som ikke har dratt ut med dere blant de bortførte - 17så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, jeg sender sverd, hunger og pest blant dem og gjør med dem som en gjør med dårlige fikener, som er så dårlige at de ikke kan spises. #24:3,8,10. 27:8. 18Jeg vil forfølge dem med sverd og hunger og pest, og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker og gjøre dem til en forbannelse og et skremsel, til spott og hån blant alle de folkeslagene som jeg driver dem bort til, #24:9. 34:17. 42:18,
19fordi de ikke hørte på mine ord, sier Herren, da jeg sendte mine tjenere profetene til dem, tidlig og sent. Men dere ville ikke høre, sier Herren. #7:25 ff. 26:5. 35:15. 20Men hør nå Herrens ord, alle dere bortførte som jeg har sendt fra Jerusalem til Babel! 21Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, om Akab, Kolajas sønn, og om Sidkia, Ma’asejas sønn, som profeterer løgn for dere i hans navn: Se, jeg gir dem i Babel-kongen Nebukadnesars hånd, og han skal drepe dem for øynene på dere. 22Fra dem skal alle Judas bortførte som er i Babel, hente en forbannelse og si: Måtte Herren gjøre med deg som med Sidkia og med Akab, som Babels konge stekte i ilden! #Dan 3:15,21.
23For de gjorde en skjendig gjerning i Israel. De brøt ekteskapet med hverandres koner og talte løgnaktige ord i mitt navn, noe jeg ikke hadde befalt dem. Jeg vet det og er vitne, sier Herren. #23:14. 24Og til nehelamitten Sjemaja skal du si: 25Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Du har sendt brev i ditt eget navn til folket i Jerusalem og til presten Sefanja, Ma’asejas sønn, og til alle prestene og sagt: 26Herren har satt deg til prest i presten Jojadas sted, for at det skal være tilsynsmenn i Herrens hus over alle som er fra vettet og gir seg av med å profetere, så du kan legge dem i blokk og halsjern. 27Hvorfor har du ikke refset Jeremia fra Anatot, som gir seg av med å profetere for dere?
28For han har sendt brev til oss i Babel og sagt: Det vil vare lenge. Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! 29Og presten Sefanja leste opp dette brevet for profeten Jeremia. 30Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: 31Send bud til alle de bortførte og si: Så sier Herren om nehelamitten Sjemaja: Fordi Sjemaja har profetert for dere uten at jeg har sendt ham, og har fått dere til å feste lit til løgn, #28:15 ff.
32derfor sier Herren: Se, jeg straffer nehelamitten Sjemaja og hans ætt. Ingen av hans ætt skal få bo blant dette folket, og han skal ikke få se det gode jeg gjør mot mitt folk, sier Herren. For han har forkynt frafall fra Herren.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.