Jeremia 27
NB

Jeremia 27

27
Båndet og åket på Jeremias nakke
1I begynnelsen av Judas konge Sidkias, Josjias sønns regjering, kom dette ordet til Jeremia fra Herren: #28:1. 36:1. 2Så sa Herren til meg: Lag deg bånd og åk, og legg dem på nakken din! 3Så skal du sende dem til Edoms konge og til Moabs konge og til Ammons barns konge og til Tyrus’ konge og til Sidons konge med de sendemennene som kommer til Jerusalem til Sidkia, Judas konge. 4Du skal befale dem å si til sine herrer: Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Så skal dere si til deres herrer: 5Jeg har skapt jorden, menneskene og dyrene som er på jorden, ved min store kraft og ved min utrakte arm, og jeg gir den til ham som er den rette i mine øyne. 6Nå har jeg gitt alle disse landene i min tjener Nebukadnesars, Babel-kongens hånd. Også markens dyr har jeg gitt ham for at de skal tjene ham. #21:7. 28:14. Dan 2:37,38. 4:22. 7Og alle folkeslag skal tjene ham og hans sønn og hans sønnesønn, inntil tiden kommer også for hans land. Da skal mange folkeslag og store konger gjøre ham til trell.#25:12,14. 44:30. 8Det folket og det riket som ikke vil tjene ham, Nebukadnesar, Babels konge, og som ikke vil bøye nakken under Babel-kongens åk, det folket vil jeg hjemsøke med sverd og hungersnød og pest, sier Herren, til jeg får gjort ende på dem ved hans hånd.
9Så skal dere ikke høre på deres profeter og spåmenn og på deres drømmere og varseltydere og trollmenn, som sier til dere: Dere kommer ikke til å tjene Babels konge! #14:14 ff. 23:16. 29:8. 10For det er løgn de profeterer for dere, slik at jeg må flytte dere fra deres land og drive dere bort, og dere må gå til grunne.
11Men det folket som bøyer sin nakke under Babel-kongens åk og tjener ham, det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren, og det skal få dyrke landet og bo i det. 12Til Judas konge Sidkia talte jeg de samme ord og sa: Bøy nakken under Babel-kongens åk og tjen ham og hans folk, så skal dere leve. 13Hvorfor vil dere dø, du og ditt folk, ved sverd, hunger og pest, slik som Herren har talt om det folket som ikke vil tjene Babels konge? 14Hør ikke på de profetene som sier til dere: Dere skal ikke komme til å tjene Babels konge! For det er løgn de profeterer for dere. 15Jeg har ikke sendt dem, sier Herren, men de profeterer løgn i mitt navn. Derfor må jeg drive dere bort, og dere må gå til grunne, dere og de profetene som profeterer for dere. #23:21. 29:9.
16Til prestene og til hele dette folket talte jeg og sa: Så sier Herren: Hør ikke på profetene når de profeterer for dere og sier: Se, karene fra Herrens hus skal føres tilbake fra Babel nå snart! For det er løgn de profeterer for dere. #28:3. 2Kong 24:13. 2Krøn 36:7,10. 17Hør ikke på dem, tjen Babels konge, så skal dere leve. Hvorfor skal denne byen bli til en ørken? 18Men dersom de er profeter, og dersom Herrens ord er hos dem, så la dem be Herren, hærskarenes Gud, at de karene som er blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem, ikke må komme til Babel! 19For så sier Herren, hærskarenes Gud, om søylene og kobberhavet og fotstykkene og de andre tingene som er blitt igjen i denne byen, #52:17 ff. 2Kong 25:13 ff. 20de som Babels konge Nebukadnesar ikke tok med seg da han bortførte Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, fra Jerusalem til Babel sammen med alt storfolket i Juda og Jerusalem - #24:1. 2Kong 24:14 ff.
21så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, om de karene som er blitt igjen i Herrens hus og i Judas konges hus og i Jerusalem: 22Til Babel skal de bli ført, og der skal de være til den dagen når jeg ser etter dem, sier Herren, og fører dem opp og lar dem komme tilbake til dette stedet. #29:10. Esr 1:7.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.