Jeremia 26

26
Jeremia taler i templet
1I begynnelsen av Judas konge Jojakims, Josjias sønns regjering, kom dette ordet fra Herren: 2Så sier Herren: Stå fram i forgården til Herrens hus. Tal til alle Judas byer, som kommer for å tilbe i Herrens hus, alle de ordene jeg har befalt deg å tale til dem! Utelat ikke et eneste ord! #7:2. 19:14. 3Kanskje de vil høre og vende om, hver fra sin onde vei. Så vil jeg angre det onde jeg tenker på å gjøre mot dem for deres onde gjerningers skyld. #18:8. 36:3,7. Jes 1:19. 4Du skal si til dem: Så sier Herren: Dersom dere ikke vil høre på meg, så dere følger den lov som jeg har gitt dere, #3Mos 26:14 ff. 5Mos 28:15. 5så dere hører på mine tjenere profetenes ord, dem som jeg sender til dere både tidlig og sent, uten at dere hører, #7:13 ff. 25:4.
6da vil jeg gjøre med dette huset som med Sjilo, og denne byen vil jeg gjøre til en forbannelse for alle jordens folkeslag.
Jeremia blir grepet og anklaget, men blir reddet
7Prestene og profetene og hele folket hørte Jeremia tale disse ordene i Herrens hus. 8Da Jeremia var ferdig med å tale alt det Herren hadde befalt ham å tale til hele folket, grep de ham, prestene og profetene og hele folket, og de sa: Du skal dø! 9Hvorfor har du profetert i Herrens navn og sagt: Det skal gå med dette huset som med Sjilo! Og denne byen skal bli øde, uten innbyggere! - Og hele folket samlet seg mot Jeremia i Herrens hus. 10Da Judas høvdinger hørte dette, gikk de fra kongens hus opp til Herrens hus, og de satte seg i inngangen til Herrens nye port.
11Prestene og profetene sa til høvdingene og til alt folket: Denne mannen fortjener en dødsdom! For han har profetert mot denne byen, slik som dere har hørt med egne ører. #38:4. Matt 26:66. Mark 14:64. 12Da sa Jeremia til alle høvdingene og til hele folket: Herren har sendt meg for å profetere mot dette huset og mot denne byen alt det dere har hørt.
13Så bedre nå deres veier og deres gjerninger og hør på Herrens, deres Guds røst! Så skal Herren angre det onde han har talt mot dere. #7:3. 18:8,11. 35:15. 14Og jeg, se, jeg er i deres hånd. Gjør med meg slik som godt og rett er i deres øyne! 15Men det skal dere vite at dersom dere dreper meg, da fører dere uskyldig blod over dere selv og over denne byen og dens innbyggere, for Herren har i sannhet sendt meg til dere for at jeg skulle tale alle disse ordene for deres ører. #7:6. Ord 6:16,17. Jon 1:14. Matt 23:35. 27:25.
16Da sa høvdingene og hele folket til prestene og profetene: Denne mannen fortjener ikke noen dødsdom. For han har talt til oss i Herrens, vår Guds navn. 17Og noen av landets eldste sto opp og sa til hele folkesamlingen: 18Mika fra Moresjet profeterte i Judas konge Hiskias dager og sa til hele Judas folk: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Sion skal pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til grushauger og tempelberget til skogbakker. #9:11. Mika 1:1. 3:12. 19Men Judas konge Hiskia og hele Juda - drepte de ham vel for dette? Fryktet han ikke Herren og bønnfalt ham, så Herren angret det onde han hadde talt mot dem? Og vi er i ferd med å føre en stor ulykke over oss selv! 20Det var også en annen mann som profeterte i Herrens navn, Uria, Sjemajas sønn, fra Kirjat-Jearim. Han profeterte mot denne byen og dette landet nøyaktig som Jeremia gjorde. 21Kong Jojakim og alle hans krigsmenn og alle høvdingene hørte hans ord, og kongen søkte å drepe ham. Men Uria fikk høre det og ble redd, og han flyktet og kom til Egypt. 22Da sendte kong Jojakim noen menn til Egypt - Elnatan, Akbors sønn, og noen andre menn med ham, #36:12,25. 23og de hentet Uria fra Egypt og førte ham til kong Jojakim. Han lot ham drepe med sverd og kastet liket hans ut på fattigfolks gravplass. 24Men Akikam, Sjafans sønn, holdt sin hånd over Jeremia, så han ikke ble overgitt i folkets hånd for å bli drept. #39:14. 2Kong 22:12,14.

Markert nå:

Jeremia 26: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring